Programma Architect Provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland zoekt een senior programma-architect die in nauwe samenwerking met en ter ondersteuning van de programmamanager Informatietransitie en in nauwe samenwerking met de projectmanagers ‘saneren en moderniseren van middelen en informatie’ en ‘datagedreven werken’ het aspect ‘architectuur’ in alle facetten ‘op de kaart’ zet en vormgeeft. Het gaat om het programma mede opzetten en inhoudelijk vormgeven, inclusief het werven van de strategische partner(s).

Projectleider Privacy Slachtoffers

Als onderdeel van de Wet Uitbreiding Slachtofferrechten (de WUS) is met het Amendement Van Wijngaarden een nieuw derde lid aan artikel 149aSv toegevoegd. Hiermee wordt – kort gezegd – geregeld dat gegevens van slachtoffers niet in het procesdossier worden opgenomen van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) in bepaalde gevallen.

Django Developer

Het team wagenparkbeheer van de Politie Nederland beheert ruim 15.000 voertuigen verdeeld over 13 regionale en landelijke eenheden. Het wagenpark van de politie behoort daarmee tot een van de grootste wagenparken van Nederland. Voor dit team zijn wij op zoek naar een Django Developer.

Scrummaster InfraBedrijf

Scrummaster InfraBedrijf     Het InfraBedrijf is onderdeel van de Dienst ICT en levert hoogwaardige ICT-diensten aan de politie met een daarbij horende service en ondersteuning. Voor het begeleiden en aanjagen van deze transitie is het InfraBedrijf op zoek...