Privacy Jurist Gemeente Utrecht

Voor het OOV-team Informatie & Onderzoek zoeken wij een privacy-jurist die adviseert bij het opstellen van een aantal privacy risicoanalyses. Een van de thema’s ziet op signaalverwerking ondermijning en de benodigde binnengemeentelijke informatiedeling daarbij (bijv. ten aanzien van misbruik binnen de vastgoedsector). Je biedt juridische ondersteuning aan dossierhouders uit diverse beleidsteams die aan complexe dossiers werken. Collega’s uit het team Informatie & Onderzoek hebben de benodigde contacten met de concern privacy-officer en de Functionaris Gegevensbescherming die beiden een rol hebben in het vaststellingsproces van de privacy risicoanalyses.