Projectleider Privacy Slachtoffers

 

 

Als onderdeel van de Wet Uitbreiding Slachtofferrechten (de WUS) is met het Amendement Van Wijngaarden een nieuw derde lid aan artikel 149aSv toegevoegd. Hiermee wordt – kort gezegd – geregeld dat gegevens van slachtoffers niet in het procesdossier worden opgenomen in de Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB) in bepaalde gevallen.

 

Dit bieden wij:

 

 • Maatschappelijk relevant werk, waarbij je ècht impact kan maken;

 • Flexibiliteit en een goede work/life balance;

 • Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden passend bij deze functie;

 • Investeren in jou met opleiding en ontwikkelingsmogelijkheden;

 • Zekerheid.

 

Werken bij Aquemini

Jouw ideale job?

Hallo, ik ben Olaf, recruiter bij Aquemini. Wil je meer weten?
WhatsApp/bel/mail me!

0344 700 247/ 06 48 31 49 92
o.vanderpol@aquemini.nl

Interesse SOLLICITEER DIRECT

Dit vragen we van jou:

Competenties:

Maatschappelijke Oriëntatie:

 • Is alert op en verdiept zich in relevante maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren.
 • Benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie.

Organisatie-sensitiviteit:

 • Speelt in op interne politiek.
 • Is alert op veranderingen binnen de organisatie.
 • Onderkent de invloed en gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op andere organisatieonderdelen.

Samenwerken:

 • Draagt bij aan een gezamenlijk resultaat.
 • Optimaliseert afstemming tussen eigen kwaliteiten en belangen en die van een groep of collega.

Overtuigingskracht:

 • Speelt in op interne politiek.
 • Is alert op veranderingen binnen de organisatie.
 • Onderkent de invloed en gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op andere organisatieonderdelen.

Coachen:

 • Verkent ontwikkelbehoeften van medewerkers.
 • Stimuleert, motiveert en coacht medewerkers om vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen.

Organisatievermogen:

 • Bepaalt prioriteiten.
 • Geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan.
 • Zorgt dat activiteiten plaatsvinden en zaken geregeld worden.
 • Evalueert voortgang en stelt waar nodig planning en opzet bij.

Klantgerichtheid:

 • Herkent en onderzoekt wensen en behoeften van anderen.
 • Speelt daarop in.

Netwerkvaardigheid:

 • Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie.
 • Benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.

Resultaatgerichtheid:

 • Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten.
 • Realiseert resultaten op een efficiënte en effectieve wijze.
 • Toont zich aanspreekbaar op resultaten.

Systeemdenken:

 • Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken.
 • Is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel.

Eisen:

 • Een afgeronde en volwaardige opleiding op minimaal HBO-niveau.
 • Minimaal 5 jaar werkervaring met het leiden van realisatieprojecten van initiatie tot project décharge.
 • Werkervaring als projectleider in politiek bestuurlijke projecten met publieke zichtbaarheid.

Uitgesproken pré wanneer je naast bovenstaande functieaspecten ook één of meerdere van onderstaande zaken met je meebrengt:

Wensen:

 • Ervaring als projectleider in politiek bestuurlijke projecten met publieke zichtbaarheid.
 • Ervaring in het aansturen van projectteams met meer dan 5 medewerkers.
 • Ervaring met Privacywetgeving en de implementatie hiervan.
 • Ervaring met Agile werken en/of Prince2.
 • Een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO-niveau, bij voorkeur op het gebied van Recht of Juridische Dienstverlening.

 

 
 

Hier kom je terecht:

NATIONALE POLITIE

 

Dit ga je doen:

Als onderdeel van de Wet Uitbreiding Slachtofferrechten (de WUS) is met het Amendement Van Wijngaarden een nieuw derde lid aan artikel 149aSv toegevoegd. Hiermee wordt – kort gezegd – geregeld dat gegevens van slachtoffers niet in het procesdossier worden opgenomen in de Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB) in bepaalde gevallen.

Op basis van de uitvoeringsanalyses is besloten dat bij de bron (Procesverbaal van Aangifte) de gegevens worden weggelaten in alleen de vaste tekstblokken.

Om namens de politie invulling te kunnen geven aan de definitieve impactanalyse en de realisatie en implementatie van het Amendement zal de projectleider invulling gaan geven aan diverse delen hiervan zoals beschreven bij verantwoordelijkheden.

Doelstelling:

Uitvoeren, bewaken en opleveren van het project “Privacy bescherming slachtoffer”, inclusief de opstelling van de projectdefinitie, inrichten van de projectorganisatie, alsmede aansturing van interne projectmedewerkers en/of derde partijen. Uitgaande van een projectplan, zodanig dat de geformuleerde projectdoelstellingen binnen randvoorwaarden van kosten, kwaliteit, tijd, organisatie en communicatie worden gerealiseerd. De projectleider zorgt er samen met de projectteams binnen het programmateam voor dat het project correct en efficiënt worden uitgevoerd, zodat deze op tijd en binnen het vastgestelde budget opgeleverd worden aan de strategische programmamanager.

Verantwoordelijkheden:

 • Je bent verantwoordelijk voor de gezamenlijke aansturing van het landelijke projectteam (max. 10 medewerkers).
 • Je draagt verantwoordelijkheid voor de projectimplementatie en de borging van het landelijke project voor de portefeuille Dienstverlening, in goed overleg met de Gemandateerd Opdrachtgever.
 • Optreden als projectleider voor het project dat in het kader van Dienstverlening zal worden uitgevoerd, zowel landelijk als regionaal.
 • Je fungeert als aanjager in een continu proces van verandering en verbetering in de keten. Je bevordert de deskundigheid, professionaliteit en zelfsturing van je team en de regio’s.
 • Door kennis en vaardigheden over te dragen en vertrouwen en ruimte te geven voor eigen ontwikkeling, ben je in staat het projectteam te laten excelleren.
 • Verantwoordelijk voor de aansturing van het projectteam en voor het behalen van de strategische/tactische/operationele resultaten en werkt nauw samen met de strategisch programmamanager.
 • Verantwoordelijk voor het inrichten en coördineren van het werkproces in het project. Je bent alert op nieuwe informatie en zet analyses om in concrete oplossingen. Je informeert en instrueert het team over nieuwe ontwikkelingen en veranderende regelgevingen.
 • Opstellen van de definitieve impactanalyse en aanpassen van het werkproces.
 • Afstemmingen met GGP, Intell, Ketensamenwerking, HRO, PA en DV.
 • Afstemming met (keten)partners.
 • Coördineren van de IV aanpassingen (BVH, SUMMiT, RAPP).
 • (Laten) scholen van docenten.
 • (Laten) scholen van opsporingsbevoegde medewerkers.
 • Aanpassen van kennismiddelen.
 • Aanpassen van curricula.
 • Awareness “training” over het niet opnemen van persoonsgegevens in de vrije tekstvelden.

Contacten:

Vanuit de rol als projectleider is er contact met de strategisch programmamanager, deelprojectleiders, projectleiders, referenten en stakeholders binnen de keten en contactpersonen binnen de operationele eenheden.

 • Gemandateerd opdrachtgever namens de portefeuillehouder.
 • ICT-projectleiders.
 • Externe partijen en betrokkenen bij het programma.
 • Verschillende afdelingen van onder andere Privacydesks, IM en andere portefeuilles.

 

Dit is handig om te weten:

 • Locatie: Apeldoorn/ thuiswerken;
 • De beoogde startdatum: na goed afronden van de screening z.s.m. in goed onderling overleg;
 • Initiële looptijd: 1 jaar, met mogelijkheid tot verlenging;
 • Gemiddeld 36 uur per week.
Werk doen dat ertoe doet. Dat is waar het om draait bij Aquemini. Wij gaan voor opdrachten die de maatschappij veiliger of de wereld beter maken. Daarbij zetten wij net dat stapje extra. Onze mensen zijn geen broekies die zich nog willen bewijzen, zij hebben hun sporen verdiend in de automatisering en willen wat doen wat impact heeft. In de publieke sector, de zorg, op opdrachten bij de politie of de rijksoverheid; projecten die het verschil maken. En natuurlijk doen we dat op het hoogste niveau. Maar dat is voor Aquemini vanzelfsprekend. Wij werken met aandacht aan werk met impact.

Wil jij ook werk doen wat ertoe doet? Reageer en wij nemen binnen 24 uur contact met je op!

Heb je vragen of wil je meer informatie?

Hallo, ik ben Olaf, recruiter bij Aquemini.
WhatsApp/bel/mail me!

0344 700247/ 0648314992
o.vanderpol@aquemini.nl

Reageer direct

Upload je CV
Toegestane bestandstypen: pdf, docx, Max. bestandsgrootte: 64 MB.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.