Powershell Ninja’s – 3FTE

Published
juli 31, 2021
Location
Driebergen, Netherlands
Level
Senior

Description

Voor één van onze gewaardeerde relaties in de Veiligheidsketen zijn wij op zoek naar een 3-tal powershell ninja's.

Binnen de productlijn Microsoft Server worden steeds meer taken geautomatiseerd. Of het nu gaat om het provisionen van systemen of het automatiseren van beheertaken. Automatisering binnen deze productlijn vindt hoofdzakelijk plaats met behulp van PowerShell. Binnen het beheerontwikkelteam van de afdeling wordt agile gewerkt aan de (door) ontwikkeling van deze automatisering. Je helpt binnen het team mee aan het onderhoud en verbeteren van verschillende bestaande toolset en ontwikkelt nieuwe functionaliteit.

Doelstelling

Door het toevoegen van externe expertise aan het bestaande team willen we de snelheid van deze automatisering verhogen en de kwaliteit en beveiliging verder verbeteren. Binnen het team (nu bestaande uit 5 FTE) wordt intensief samengewerkt en kennis gedeeld. Secundaire doelstelling is daarom het verhogen van het kennisniveau van de eigen medewerkers.

Verantwoordelijkheden

 • Het ontwikkelen en verbeteren van PowerShell scripts/modules/tools voor Microsoft producten
 • Handmatige veel voorkomende taken automatiseren door middel van PowerShell
 • Troubleshooten en oplossen van technische problemen door middel van PowerShell

Vakmatige taken

 • Ontwikkelen van scriptmatige oplossingen in PowerShell.
 • Documenteren van gecreëerde oplossingen
 • Security by design
 • Deelname aan scrum team, stand-ups en retro's

Bij gebleken geschiktheid kan een rol als scrummaster tot de mogelijkheden behoren

Contacten

 • Primair binnen het scrum ontwikkelteam
 • Secundair met de overige collega's van de productlijn bij behoeftestelling en/of correcties
 • Secundair met collega's buiten de productlijn om afhankelijkheden helder te krijgen

Inzet is binnen de lijn waarbinnen via de backlog te ontwikkelen stories worden geprioriteerd

Competenties

 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid; Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk
 • Luisteren; Verzamelt belangrijke informatie uit mondelinge mededelingen. Geeft aandacht en ruimte aan gesprekspartners. Vraagt door en gaat in op reacties.
 • Overtuigingskracht; Stemt de wijze van overtuigen af op de reactie van de ander(en), hanteert argumenten die de ander(en) aanspreken en maakt anderen enthousiast met aansprekende beelden en ideeën.
 • Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.
 • Initiatief; Begint uit zichzelf, wacht niet af, draagt uit eigen beweging ideeën en voorstellen aan en neemt het voortouw bij acties of projecten.
 • Leervermogen; Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie. Toont zich nieuwsgierig en leergierig.
 • Flexibel gedrag; Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden.
 • Probleemanalyse; Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
 • Resultaatgericht; Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten. Spreekt anderen aan op het behalen van de afgesproken resultaten.
 • Vakmanschap; Beschikt over en past inhoudelijke kennis en vaardigheden op een adequate wijze in zijn vak toe. Draagt het eigen vakmanschap over op anderen.
 • Ondernemerschap; Je onderneemt initiatieven en bent in staat mensen op verschillende posities mee te nemen en te overtuigen van jouw ideeën.

Eisen

 • minimaal een volledige en erkende HBO diploma.
 • minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in PowerShell ontwikkeling en DSC.

Wensen

 • minimaal 3 jaar werkervaring met SQL (bouwblok).
 • werkervaring met VSCode.
 • werkervaring met Git, CI/CD, Chocolatey, Ansible, Jenkins, Packer, PowerShell studio, Pester, Jira.
 • minimaal 1 jaar werkervaring in grote (+1000 werknemers) en complexe (overheid) organisaties

 

Bijzonderheden

Een rol waarbij je een tastbare maatschappelijke bijdrage kunt leveren.

Voor aanvang van deze deze rol dient een screening door de Veiligheidsdienst te worden doorlopen. Hiermee rekening houdend wordt een start beoogd in / rondom oktober 2021.

Qua locatie vindt het ontwikkelwerk voornamelijk plaats op de locatie te Driebergen.

4x9 is in deze rol mogelijk.

Herken jij je in bovenstaande rol neem contact met ons op en wij nemen binnen 24 uur contact met jou op.

Toepassen
Drop files here browse files ...

Related Jobs

VMware automation consultant   Driebergen, Netherlands
juni 23, 2021
juni 5, 2020
top
Are you sure you want to delete this file?
/