Informatie Analist Bedrijfsvoeringsprocessen

Published
december 29, 2020
Location
Utrecht, Netherlands
Level
Senior

Description

Voor één van onze gewaardeerde relaties in de Veiligheidsketen zijn wij op zoek naar een Sr. Informatieanalist met de nodige ervaring met ervaring met bedrijfsvoeringsprocessen zoals HR, Finance en/of Facility Management.

De afgelopen decennia hebben de voormalige korpsen informatie opgeslagen in vele verschillende systemen. In sommige gevallen is deze data opgeslagen in een datawarehouse. Omdat de data belangrijk zijn, bouwen wij één landelijk DWH: de Basisvoorziening Informatie (BVI). Deze BVI speelt een cruciale rol binnen de veiligheidsketen. Data afkomstig van alle eenheden wordt vanuit een geïntegreerde BI omgeving beschikbaar gesteld aan de gehele organisatie. De BVI Bedrijfsvoering (BVI-BV) brengt data uit de bedrijfsvoering systemen bij elkaar. Data over onder meer medewerkers, financiën, middelen, contracten, capaciteitsmanagement en opleidingen wordt geïntegreerd. Vervolgens worden deze vertaald naar informatie over business processen en thema’s. Deze informatie is onmisbaar voor de besturing van de organisatie en kritisch voor de openbare orde en veiligheid. Gegeven de toenemende vraag naar nieuwe informatieproducten, de toenemende vraag naar het ontsluiten van nieuwe bronnen is er behoefte aan uitbreiding van het team met een ervaren Informatie Analist.

Doelstelling

 • Het leveren van excellente informatieproducten ten behoeve van de aansturing van de Nationale Politie.

Verantwoordelijkheden

 • Zelfstandig kunnen werken volgens het principe van Agile/Scrum
 • Werken aan de door de Product Owner geprioriteerde taken
 • Vertalen van een business requirement naar business rules
 • Sensitief voor bestuurlijke verhoudingen
 • Het leveren van kwaliteit
 • Omgaan met gevoelige informatie

Vakmatige taken

 • Informatie analyse
 • Data analyse
 • Constructief mee in oplossingen
 • Begeleiden van het ontwikkeltraject
 • Documenteren

Opleiding

 • HBO of academisch denk- en werkniveau met een ICT of informatica gerelateerde achtergrond.

Werkervaring

 • Minimaal 5 jaar ervaring met data warehousing en Kimball ster modeleringsmethodiek;
 • Minimaal 5 jaar ervaring met bedrijfsvoeringsprocessen zoals HR, Finance en/of Facility Management;
 • Minimaal 5 jaar ervaring met SQL;
 • Minimaal 2 jaar ervaring met het Agile Scrum methodiek.

Competenties

 • Maatschappelijke oriëntatie: Is alert op en verdiept zich in de relevante (maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke) ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie.
 • Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.
 • Overtuigingskracht: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.
 • Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen.
 • Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.
 • Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
 • Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.
 • Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel.

Bijzonderheden

Een rol waarbij je een tastbare maatschappelijke bijdrage kunt leveren.

Voor aanvang van deze deze rol dient een screening door de Veiligheidsdienst te worden doorlopen. Hiermee rekening houdend wordt een start beoogd rondom maart/april 2020.

4x9 is in deze rol mogelijk.

Herken jij je in bovenstaande rol neem contact met ons op en wij nemen binnen 24 uur contact met jou op.

Toepassen
Drop files here browse files ...

Related Jobs

top
Are you sure you want to delete this file?
/