Big Data Engineer (2 FTE gezocht)

Published
augustus 15, 2020
Location
Utrecht, Netherlands
Level
Senior

Description

Voor een toonaangevende publieke organisatie vitaal voor Nederland zet jij jouw kennis en ervaring als data engineer in met betrekking tot ETL, ontologie, SQL, NoSQL, Python, data cleansing en data configuraties.

Jij bent als big data engineer expert op het gebied van ontologie, datamodellen, structuren en relaties in grote gegevensverzamelingen en werkt aan data preparatie, analyse en queryen en in mindere mate modellering en ontdekken van correlaties.

De (big) data engineer zal zowel data preparatie en analyse uitvoeren op ongestructureerde data (oa data science doeleinden), maar ook op gestructureerde data (voor TGO, SGBO, analisten van A&O);

Data preparatie voor intelligence- en opsporingsdoeleinden (t.b.v. data scientists of analisten); Autorisaties op de dataset plaatsen (zelf ICRO rol); Data analyse en queryen op de data (python/R).

Om aan deze opdracht te kunnen voldoen zijn we bij voorkeur op zoek naar kandidaten die zowel expertise hebben als data engineer alsmede op front/backend ontwikkeling.

Jij neemt in deze rol actief deel aan de landelijke data science community binnen de keten en blijft goed op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op jouw vakgebied.

Jij speelt een onmisbare rol om te komen tot bruikbare data binnen een modern BI-platform welke qua schaal uniek is in zijn soort in de strijd om Nederland steeds veiliger te maken.

Opdrachtomschrijving

In een DevOps setting werk je midden in de business en in nauwe samenwerking met de analisten en data scientists applicaties die direct meerwaarde hebben voor een belangrijke organisatie binnen de Veiligheidsketen.

Je houdt je bezig met het analyseerbaar maken van de juiste en volledige dataverzamelingen voor analisten, business intelligence experts en datascientists. Je bent de expert op het gebied van ontologie, datamodellen, structuren en relaties in de grote gegevensverzamelingen. De nadruk ligt op de interne data maar kan deze ook plaatsen in het grotere geheel door combinaties te maken met data van partners en open data.

Om de gegevensverzamelingen goed te kunnen analyseren en samen te stellen moet je bedreven zijn in een breed scala aan skills en technieken om de grote diversiteit in data bij elkaar te kunnen brengen.

Je kent de ETL principes en bent vaardig in SQL, NoSQL, Python, data cleansing en data configuraties.

Je verricht operationele sturing, maakt uitvoeringsafspraken, stuurt op het maken van randvoorwaardelijke afspraken en stuurt op het nakomen hiervan gericht op de aanpak en de realisatie van vastgestelde resultaten.

Als data engineer kan je de gevolgen  overzien bij gebruik van onvolledige, onjuiste of onbetrouwbare data en vervult daar een (dwingend) adviserende rol in. Het voldoen aan autorisatieregels en wetgeving is daarbij essentieel.

Naar de organisatie toe heb je een sturende rol in het omgaan met de steeds groter wordende hoeveelheden en de toenemende diversiteit. Je bent goed op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op jouw vakgebied.

Doelstelling

Wij bouwen in het kader van een nationaal project aan een reeks van applicaties die samen moeten zorgen voor een moderne analyse omgeving. Die omgeving is de basis om het intelligence vak naar het volgende level te brengen. Moderne front - en backends leveren betere data in een moderne database omgeving, zodat de analisten kunnen werken met de juiste data. Concreet invulling geven aan het werken met Big Data in het hart van onze operatie. Vanuit het versterken van meerdere trajecten (project-omgevingen en/of leeromgevingen), waarin integraal wordt samengewerkt op het gebied van data-engineering, frontend en API ontwikkeling het werken met Big Data borgen in de staande organisatie en daarmee ook breder in de organisatie beschikbaar te stellen om de organisatie als data-driven organisatie continue te laten leren.

Verantwoordelijkheden

 • Opstellen van projectplannen en plannen van aanpak;
 • Analyseerbaar maken van de juiste en volledige dataverzamelingen voor analisten, business intelligence experts en datascientists;
 • Ontologie, datamodellen, structuren en relaties in de grote gegevensverzamelingen plaatsen  op de interne politiedata maar deze ook plaatsen in het grotere geheel door combinaties te maken met data van partners en open data;
 • Gevolgen overzien bij gebruik van onvolledige, onjuiste of onbetrouwbare data en vervult daar een (dwingend) adviserende rol in. Het voldoen aan autorisatieregels en wetgeving is daarbij essentieel;
 • Web ontwikkeling en API ontwikkeling;
 • Data preparatie en analyse uitvoeren op ongestructureerde data (o.a. data science doeleinden), maar ook op gestructureerde data t.b.v. analisten;
 • Autorisaties op de dataset plaatsen;
 • Data analyse en queries maken op de data (python en R);
 • Invulling geven aan een sturende rol naar de organisatie in het omgaan met de steeds groter wordende hoeveelheden en de toenemende diversiteit. Je bent goed op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in jouw vakgebied;
 • Zorgdragen voor borging en kennisoverdracht op dit onderwerp.

Vakmatige taken

 • kennen ETL principes en vaardig in SQL, NoSQL, Python, data cleansing en data configuraties;
 • In jouw rol als Data Engineer ben jij de partner van de Data Scientists en BI-specialisten om modellen te optimaliseren;
 • Je bent betrokken bij het doorontwikkelen van nieuwe big-data technieken in samenwerking met business, IT en R&D afdelingen;
 • Je krijgt en houdt data-pipelines beschikbaar tussen de bron en analytics, ook tussen de oplossing en eindgebruiker;
 • Je lost incidenten en problemen op en je streeft naar de meest optimaal te behalen efficiency;
 • Je bent bezig met data: assessment, preparatie, verrijking, modellering en governance.
 • In voorkomende gevallen (her)ontwikkel je bestaande frontend en webapplicaties

Tooling en technieken

Data opslag : Oracle DB, SQL, PostgreSQL, Elasticsearch (ELK), NoSQL, MongoDB

Programmeertalen : Python , R

Big Data platformen : Hadoop/HDFS

Querying : SQL, ETL (lezen en interpreteren), Powercenter, NoSQL, MongoDB

Web-fontend : Angular

API : Java en .NET

Contacten

 • Contacten op diverse niveaus van management tot medewerkers.
 • Je werkt ook samen met collega’s van de landelijke data science community op het landelijke intelligence platform.

De contacten zijn voornamelijk intern met analisten, datascientist en BI specialisten.

De aard hiervan is zowel inhoudelijk, operationeel als tactisch.

Naar de organisatie toe heb je een sturende rol in het omgaan met de steeds groter wordende hoeveelheden en de toenemende diversiteit. Je bent goed op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op jouw vakgebied.

Eisen

 • Een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau, in een voor deze rol relevante richting (bijvoorbeeld Informatica, Computer Science, Business analytics en science, Machine Learning, Kunstmatige Intelligentie, Econometrie, Wiskunde of vergelijkbaar)
 • Minimaal 3 jaar werkervaring als Data Engineer of vergelijkbaar
 • Minimaal 3 jaar werkervaring met font- en backend ontwikkeling

Wensen

 • Kennis van- en werkervaring met:- Python;- Hadoop;- R;

  - SQL/NoSQL;

  - Angular;

  - Java;

  - .NET

 • De gevraagde werkervaring is bij voorkeur langer dan 3 jaar en binnen complexe organisaties en/of binnen het Veiligheidsdomein opgedaan is een pré
 • Werkervaring met het analyseerbaar maken van dataverzamelingen voor analisten/experts/data scientists
 • Werkervaring met het opstellen van projectplannen en/of plannen van aanpak
 • Werkervaring in de Agile manier van werken

Competenties

 • Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling en schriftelijk duidelijk.
 • Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
 • Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.
 • Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
 • Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie.
 • Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.

Bijzonderheden

Een rol waarbij je een tastbare maatschappelijke bijdrage levert en aan de voorfront van big data technieken mag werken.

Voor aanvang van deze deze rol dient een screening door de Veiligheidsdienst te worden doorlopen. Hiermee rekening houdend wordt een start beoogd in de loop van november 2020.

4x9 is in deze rol mogelijk.

Herken jij je in bovenstaande rol neem contact met ons op en wij nemen binnen 24 uur contact met jou op.

Toepassen
Drop files here browse files ...

Related Jobs

top
Are you sure you want to delete this file?
/