Kwalitatief onderzoek naar de onboarding tijdens Corona / Intelligent Lockdown

BLOG | LEESTIJD: 2 MINUTEN

headerbeeld_blogjpg

Tijdens de “intelligente lockdown” vindt de onboarding van nieuw personeel of inhuurkrachten in aangepaste vorm plaats – vaak op afstand. Wij zien dat er grote verschillen bestaan in de wijze waarop dit wordt vorm gegeven tussen opdrachtgevers maar ook tussen teams en afdelingen. Overal gaan zaken goed en minder goed en worden er andere tools ingezet et cetera. Ook heeft elk individu weer te maken met andere omstandigheden denk bijvoorbeeld aan verschil in thuiswerkplekken en gezinssamenstelling. Wij krijgen deze ervaringen te horen en willen graag als goed opdrachtgever de ervaringen zo goed mogelijk vatten ten einde de onboarding van onze mensen en de processen bij onze relaties te helpen verbeteren.

Doelstelling:

Praktische handvaten bieden ten einde onze opdrachtgevers in staat te stellen hun onboardingprocessen te helpen verbeteren.
Over meerdere opdrachtgevers heen de lessons learned vastleggen van de onboarding van de personen die tijdens de corona maatregelen vanuit het RIVM zijn gestart met hun opdracht en van de personen die deze mensen bij de start van hun nieuwe rol hebben begeleid cq. ingewerkt.

 

Subjecten:

Personen die tijdens de corona maatregelen vanuit het RIVM zijn gestart met een opdracht bij een voor hen nieuwe organisatie.
Startdata respondenten varieerde tussen 24 maart en 18 mei 2020
Teamgrootte waar binnen respondenten kwam te werken: 3 – 25 man

 

Onderzoeksopzet:

Kwalitatief onderzoek digitaal afgenomen via een websurvey. Responses zijn geanonimiseerd en na verwerking verwijderd.
Voor presentatie van de uitkomsten is gekozen voor gebruik van visual storytelling.