Technisch Applicatie Beheerder

Published
augustus 11, 2021
Location
Odijk, Netherlands

Description

De Technisch Applicatiebeheerder is in staat om vanuit de PaaS opzet (provider - consumer) de brug te slaan naar de applicatie en breed te participeren in ondersteuning van de applicatie waarin zijn of haar achtergrond en kennis cruciaal zijn.

Daarnaast is de kandidaat in staat om zich de functionele en technische aspecten van de applicaties snel eigen te maken. Ook is hij of zij de helpende hand voor de integrator in het kader van deployment vanuit een adviserende rol en biedt de kandidaat ondersteuning aan de werking van de applicatieve logging en auditing. Tevens is hij of zij in staat om applicaties te beheren op zowel RedHat Linux als Windows Server 2012.

Opdracht omschrijving

 • Het zorgdragen voor de continuïteit en kwaliteit van de applicatie infrastructuur componenten, door het signaleren van technische storingen en onvolkomenheden en het doen van voorstellen inzake het wegnemen en oplossen daarvan
 • Het uitvoeren van deployment-, migratie- en DBase scripts in combinatie met de installatiehandleiding
 • Het opstellen en uitvoeren van bouw scripts (incl. maken van de handleiding)
 • Het analyseren van informatie ten behoeve van het ontwikkelen van alternatieve oplossingen en het adviseren ten aanzien van de meest geschikte oplossing bij applicatie technische problemen
 • Het adviseren als voorbereiding op de (verdere) ontwikkeling van componenten, zonder directe terugval op technisch specialisten
 • Het definiëren, testen, reviewen en accepteren van nieuwe versies van componenten en het opstellen van testplannen en acceptatietesten
 • Het beheren van de functionele en technische applicatie configuratie releases
 • Monitoring

Doelstelling

 • Beoordeling op kwaliteit van inhoudelijke voorbereiding, bedrijfsvoering producten en adviezen
 • Uitvoering en implementatie van bedrijfsvoering producten, - diensten en -processen en inhoud van te leveren advies(deel)producten worden aan het eigen inzicht over gelaten
 • Invulling geven aan de door de CTO goedgekeurde OTAP-visie

Verantwoordelijkheden

 • Aanmaken / wijzigen / verwijderen middleware omgevingen (Weblogic System WLS)
 • Bouwen van de release en het beschikbaar stellen van de software / zippen code packaging en dan release bouwen met versielabel
 • Aanmaken / beheren owners
 • Kennis en kunde van ondersteunende deployment scripts en applicaties
 • Deployment (installeren, test en implementeren van de release op de juiste omgeving)
 • Troubleshooting
 • Analyseren netwerk connectiviteit issues en sparren met netwerk specialisten
 • Configuration management
 • Analyses foutsituaties
 • Opstellen release planning op basis van de Road Map en faciliteer je de go live besluitvorming
 • Verder ontwikkelen / verbeteren van release proces
 • Belegt release issues bij de juiste partijen of lost deze zelfstandig op
 • Borgen van de kwaliteit
 • Oplossen incidenten
 • Stakeholder voor monitoring

Contacten

 • Met gebruikers en management van beheerde (standaard)diensten in het kader van vragen, problemen, wensen etc. om informatie uit te wisselen en voorlichting te geven
 • In voorkomende gevallen met externe leveranciers t.b.v. de dienstverlening t.a.v. de beheerde componenten
 • Met in- en externe projectgroepen en overlegverbanden t.b.v. afstemming over vakinhoudelijke onderwerpen en in het kader van participatie
 • DevOps teamlid / engineer

Eisen

 • Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar ervaring opgedaan als Technisch Applicatie Beheerder bij grote organisaties (>1.000 medewerkers).
 • Bij voorkeur heb je aantoonbare ervaring met het werken binnen een complexe omgeving waarbij (veel) contact met (keten)partners noodzakelijk was.
 • Je hebt in de in de laatste 5 jaar minimaal 3 jaar kennis en ervaring opgedaan met Linux (web) server omgevingen zoals RedHat.
 • Je hebt minimaal een volwaardige HBO opleiding in de richting van Informatica.
 • Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minstens 2 jaar kennis en ervaring opgedaan in een Devops team.

Wensen

 • Bij voorkeur heb je de afgelopen 3 jaar minimaal 1 jaar ervaring met;
  • Weblogic en Java
  • EBXML / XML
  • SFTP (secure FTP)
  • Scriptaal Bash
  • API Management
 • Bij voorkeur heb je een Devops Fundamentals certificering.
 • Bij voorkeur heb je een RedHat, bij voorkeur RHCSA (minimaal v7), certificering

Competenties

 • Klantgerichtheid - Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
 • Probleemanalyse - Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
 • Samenwerken - Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.
 • Maatschappelijke oriëntatie -Is alert op en verdiept zich in de relevante (maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke) ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie.
 • Organisatievermogen - Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.
 • Delegeren - Draagt onderdelen van de eigen taak en de daarbij behorende bevoegdheden over aan anderen en stimuleert en instrueert de ander om deze taken en verantwoordelijkhedengoed te vervullen.
 • Leervermogen - Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie.
 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheden - Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk.
Toepassen
Drop files here browse files ...
Captcha

Related Jobs

Technisch Applicatie Beheerder   Zwolle, Netherlands
augustus 19, 2019
top
Are you sure you want to delete this file?
/