Technisch Applicatie Beheerder

Published
augustus 20, 2019
Location
Zwolle, Netherlands

Description

Opdracht omschrijving
Gevraagd wordt een technisch applicatiebeheerder die breed inzetbaar is (T-shape profiel), die bereid is mee te denken en te werken aan alle voorkomende onderhouds- en beheer werkzaamheden binnen een DevOps-team. Het team werkt volgens de Scrum Agile-methode en is integraal verantwoordelijk voor ontwikkeling, levering en beheer van onze producten.

De technisch applicatiebeheerder is in staat om applicaties te beheren en onderhouden op een Linux/WebLogic/Java-platform. Ook kan er breed worden geparticipeerd in ondersteuning van de applicaties en de ondersteunende softwaretooling waarin de achtergrond en kennis cruciaal zijn. Daarnaast in staat om zich de functionele en technische aspecten van de applicatie(s) snel eigen te maken en te vertalen naar ondersteunende tooling. De uit te voeren werkzaamheden komen te vallen binnen het beheer en onderhoud van applicatiesoftware.

Vakmatig betekent dit het uitvoeren van taken in het kader van technisch applicatiebeheer en het faciliteren van softwareontwikkeling in Java-omgeving onder architectuur. Daarnaast de realisatie en inrichting van tooling en automatisering van het voortbrengingsproces.

Doelstelling

 • Het mede zorgdragen voor de continuïteit en kwaliteit van de applicatie-infrastructuurcomponenten, door het signaleren van technische storingen en onvolkomenheden en het doen van voorstellen inzake het wegnemen en oplossen daarvan;
 • Het analyseren van informatie ten behoeve van het ontwikkelen van alternatieve oplossingen en het adviseren ten aanzien van de meest geschikte oplossing bij applicatietechnische problemen;
 • Het uitvoeren van deployment-, migratie- en databasescripts aan de hand van de installatiehandleiding;
 • Het opstellen en uitvoeren van bouwscripts (incl. maken van de handleiding);
 • Het beheren van de functionele en technische applicatieconfiguratie;
 • Bijdragen aan het onderhoud en de doorontwikkeling van de applicaties;
 • Uitvoeren van testen en productie monitoring, incl. loganalyse.

Verantwoordelijkheden

 • Uitvoering technisch applicatiebeheer en onderhoud;
 • Proactieve analyse en oplossing van foutsituaties;
 • Verbeteren van het monitoringsproces;
 • Actieve deelname aan het agile DevOps-team in de rol als DevOps-teamlid.

Vakmatige taken

 •     Deployment (installeren, test en implementeren van releases op de juiste omgeving);
 •     Verder ontwikkelen en verbeteren van build- en monitorings tooling;
 •     Borgen van de kwaliteit;
 •     Analyse en eventueel oplossen incidenten.

Contacten

 • Met gebruikers en management van beheerde (standaard)diensten in het kader van vragen, problemen, wensen etc. om informatie uit te wisselen en voorlichting te geven;
 • In voorkomende gevallen met externe leveranciers t.b.v. de dienstverlening t.a.v. de beheerde componenten;
 • Met in- en externe projectgroepen en overlegverbanden t.b.v. afstemming over vakinhoudelijke onderwerpen en in het kader van participatie;
 • Als DevOps teamlid/engineer met overige teamleden, functioneel beheer en dienstenmanagement.

Inzet in de lijn of project
Inzet binnen een DevOps-team.

Opleiding
Een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding, op minimaal HBO niveau.

Werkervaring

 • In de af gelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring als Technisch applicatiebeheerder bij grote organisaties (= 1000+ medewerkers).
 • In de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring met het beheer van webgeoriënteerde Java-applicaties.
 • In de afgelopen 5 jaar, minimaal 2 jaar werkervaring met:
  Werkervaring in een DevOps team;
  Werkervaring met logging-tools als Splunk en ELK of gelijkwaardig;
  Devops/provisioning-tools als Ansible, Chef, Puppet, Docker, XL-Deploy, Openshift of vergelijkbaar;
 • In de afgelopen 8 jaar minimaal 3 jaar werkervaring met het platform Linux Redhat en/of VMWare/Citrix.
 • Minimaal 2 jaar werkervaring met het inrichten, configureren en beheren van Weblogic 12.x of hoger.
 • In de afgelopen 5 jaar, minimaal 1 jaar werkervaring met werken in een Agile/Scrum omgeving.

Competenties

 • Probleemanalyse;
 • Overtuigingskracht;
 • Initiatief;
 • Klantgerichtheid;
 • Leervermogen;

 

Toepassen
Drop files here browse files ...

Related Jobs

top
Are you sure you want to delete this file?
/