Technisch Projectmanager

Published
mei 8, 2019
Location
Regio Utrecht, Netherlands
Level
Senior

Description

Verantwoordelijkheden
De senior projectmanager staat stevig in zijn schoenen. Een volwaardige gesprekspartner voor de leiding en ook voor de medewerkers, wat blijkt uit senioriteit en vakbekwaamheid. Moeiteloos schakelen op verschillende niveaus, maatschappelijk georiënteerd, klantgericht en goede netwerkvaardigheden. Is zich bewust van de positie binnen de organisatie: hieruit blijkt de sterke politieke en organisatiesensitiviteit.

Verantwoordelijk voor de realisatie van een complexe en sterk organisatorische projecten op het gebied van informatievoorziening, waarbij daarnaast zorg wordt gedragen voor de implementatie van de oplossingen.

Vakmatige taken
Eindverantwoordelijk voor de uitvoering, de oplevering en borging van portfolio van complexe ICT projecten.
Ontwikkelen van IV oplossingen in afstemming met de opdrachtgever en de verantwoordelijk dragen voor de implementatie hiervan binnen de organisatie(eenheden).
Overleg binnen de context van het project met de gebruikersorganisatie, ketenpartners en externe partijen om de (implementatie)activiteiten op elkaar af te stemmen.
Zorgdragen voor de tijdige oplevering van de projectmanagement producten vanaf start tot einde project.
Zorgdragen voor de planning, voortgang, kwaliteit, kostenbewaking en op te leveren eindresultaat voor de eigen projecten.
Inspireren van het projectteam om de noodzakelijke resultaten neer te zetten.

Leidinggevende taken
Operationeel en organisatorisch leiding geven aan projecten om wijzigingen in bestaande informatiesystemen dan wel nieuwe informatiesystemen te realiseren en/of te implementeren.
Operationeel leiding geven aan projectgroepen, die zijn samengesteld uit meerdere disciplines.
De grootte van de teams waaraan leiding wordt gegeven is afhankelijk van het project.

Contacten
Vanuit de rol als senior projectmanager is er contact met de programmamanager,  deelprojectmanagers, stakeholders binnen de IV-organisatie en contactpersonen binnen de operationele eenheden.

Opleiding
Minimaal een afgeronde erkende 4 jarige HBO opleiding bij voorkeur in de richting Informatica, Technische bedrijfskunde of gelijkwaardig.
IPMA-B certificering, PMI/PMIBoK, CAPM of gelijkwaardig

Werkervaring
Ervaring met operationeel leidinggeven aan projectteams, die zijn samengesteld uit meerdere disciplines (beheerders, analisten, ontwikkelaars e.d.).
Ervaring als ICT projectmanager waarbij ook is geschakeld met ketenpartners.
Ervaring met werken op directieniveau.
Ervaring met verandermanagement, zoals de inbedding van nieuwe processen.
Ervaring in grote complexe organisaties.
Ervaring met de projectmanagementmethode Prince2.
Ervaring binnen een Agile omgeving (SAFe, LeSS, etc.)

Competenties
Maatschappelijke oriëntatie
Organisatiesensitiviteit
Overtuigingskracht
Coachen
Organisatievermogen
Klantgerichtheid
Netwerkvaardigheid
Systeemdenken

Eisen
In de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar werkervaring als projectmanager van ICT projecten in grote organisaties (> 1000 medewerkers).
In de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar ervaring met het managen van projecten die zijn samengesteld uit meerdere disciplines (beheerders, analisten, ontwikkelaars e.d. ).

Wensen:
In de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar ervaring met operationeel en organisatorisch leiding geven aan projecten om wijzigingen in informatiesystemen te realiseren en/of te implementeren.
Liefst: Budget: >2 Miljoen Euro, Leidinggeven projecten: Operationeel en Organisatorisch leidinggeven. En relevant realisatie en implementatie wijzigingen in informatiesystemen.
In de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar ervaring als ICT projectmanager waarbij geschakeld is met ketenpartners.  Liefst met meerdere ketenpartners en schaalgrootte >2500 gebruikers.
In de afgelopen 3 jaar minimaal 1 jaar ervaring met projecten binnen een Agile omgeving.
In het bezit van een certificaat IPMA-B en/of PMI en/of PMBok en/of CAPM of gelijkwaardig.
Een afgeronde erkende 4 jarige HBO-opleiding in de richting Informatica, Technische bedrijfskunde of gelijkwaardig.

Toepassen
Drop files here browse files ...

Related Jobs

top
Are you sure you want to delete this file?
/