Packaging Specialist

Locatie
Odijk, Netherlands
Level
Senior

Omschrijving

Dienst ICT - Sector Levering

De sector Levering voorziet de organisatie van een betrouwbare en 7 x 24 uurs beschikbare ICT-dienstverlening. Hierbij zorgt de sector voor een effectieve en efficiënte inrichting van deze dienstverlening met een focus op kostenbewustzijn.

Team Servicelijn

Het team Servicelijn is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, inrichten, leveren en de integraliteit van de IV-diensten en -producten. Daarbij borgt het de uniformiteit, kwaliteit en efficiëntie van de diensten en voert, waar afgesproken, operationeel leveranciersmanagement uit over de leveranciers van de specifieke producten en diensten in samenwerking met het team Leveranciersmanagement en Competence Centers. Het team sluit, samen met de Dienst IM, SLA’s af met de klanten over de IV-dienstverlening.

CC Werkplekken en KA

Het Competence Center Werkplekken & KA beheert en vernieuwt de ICT-werkplekken en bijbehorende infrastructuur in opdracht van de servicelijnmanager conform de afspraken hierover met de klanten, zoals vastgelegd in de IDC. Het packagen van het applicatieportfolio van de organisatie, zodat de applicaties werkend opgeleverd kunnen worden op de nieuwe VCC-omgeving.

Doelstelling

De specialist is samen met andere specialisten en medewerkers van WPKA verantwoordelijk voor het foutloos opleveren van packages als onderdeel van het packageteam. Virtualiseren en/of repackagen van applicaties (MSI/MST) en corporate beschikbaar stellen.

Verantwoordelijkheden

Virtualiseren (middels Microsoft App-V 5.x) en/of repackagen (middels Wise Package Studio 8/InstallShield AdminStudio) van applicaties volgens strikte richtlijnen, waarbij Virtualisatie de voorkeur geniet. Opleveren van kant en klare SCCM / Altiris / Ivanti bouwblokken voor Test, Acceptatie en Produktie omgeving. Technisch testen en documenteren van het opgeleverde werk.

Vakmatige taken

 • Bezit het vermogen om coördinerend op te treden bij incidenten, problemen en changes;
 • Opstellen en bijhouden van documentatie, richtlijnen en criteria;
 • Bouwen van packages (App-V Sequence/.MSI-package/Vendor .MSI-package Transform/Unattend Installation);
 • Schrijven van scripts in PowerShell
 • Analyseren en oplossen van (complexe) problemen;
 • Ondersteunen van collega’s en het optreden als vraagbaak binnen de productlijn;
 • Helpt collega’s om werk gerelateerde doelen te verwezenlijken;
 • Voert testroutines uit op de ICT-componenten;
 • Ondersteunt in voorkomende gevallen in (implementatie)projecten.

Contacten

Intern: Beheerteams, Ontwikkelteams, Projectorganisatie en productmanagement
Extern: met name leveranciers.

Opleiding

 • HBO denk- en werkniveau;
 • Brede kennis van en ruime ervaring met product beheer en/of ontwikkeling;
 • Brede kennis van en ruime ervaring met beheerprocedures;

Certificeringen minimaal:

 • Citrix XenApp 6.5
 • MCITP Windows 2008 / 2012 of 2016
 • VM VCP 5.0.

Werkervaring

 • Uitgebreide kennis van File System, Registry en (toegangs)rechten, Services en stuurprogramma’s;
 • Uitgebreide kennis van en ervaring met het Sequencen van applicaties middels Microsoft AppV 5.x;
 • Uitgebreide kennis en ervaring met het repackagen van applicaties en/of het bewerken van Vendor .MSI-packages (Wise Package Studio, InstallShield AdminStudio, Microsoft Orca);
 • Lezen, bewerken en schrijven van Command, VB- en/of Powershell scripts;
 • Kennis van Altiris Deployment Solution (aanmaken en uitrollen Jobs, exporteren en importeren van Jobs);
 • Kennis van SCCM (aanmaken en uitrollen Jobs, exporteren en importeren van Jobs);
 • Kennis van RES Workspace Manager 2012;
 • Ervaring met het schrijven van documentatie, richtlijnen en rapporten;
 • Ervaring en affiniteit met werken binnen de Nationale Politie.

Competenties

 • Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
 • Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
 • Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen.
 • Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.
 • Klantgerichtheid: Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren.
 • Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie.
 • Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.

Eisen

 • Minimaal 2 jaar werkervaring met AppV 5.X.
 • Minimaal 2 jaar werkervaring met RES Workspace manager / RES ONE.
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met Powershell.
 • Minimaal 5 jaar relevante werkervaring als packaging specialist.

Wensen

 • Aantoonbare ervaring met het repackagen van applicaties en/of het bewerken van Vendor MSI-packages (Wise Package Studio, InstallShield AdminStudio, Microsoft Orca).
 • De volgende certificeringen heeft de kandidaat behaald:
  • Citrix XenApp 6.x
  • MCITP Windows 2008 / 2012 of 2016
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare recente(<5 jaar) werkervaring binnen een overheidsorganisatie.

Toepassen
Drop files here browse files ...

Verwante resultaten

top
Are you sure you want to delete this file?
/