Open Source Intelligence specialisten (OSINT)

Locatie
Utrecht, Netherlands
Level
Senior

Omschrijving

Voor een goede relatie en vitale organisatie in de Veiligheidsketen zijn wij op zoek naar meerdere experts op het vlak open source intelligence.

Voor deze rol heb je idealiter de OSINT (SEC487) en/of SOCMINT certificering of heb je de GIAC Open Source Intelligence (GOSI) of certified social media intelligence expert (CSMIE) certificering op zak en begeef je je al enkele jaren in dit werkveld. Hier ligt ook jouw passie en je bent dan ook thuis met de ontwikkelingen binnen het open source intelligence vakgebied.

De dienst wil de bijdrage van open source intelligence (OSINT) groter en professioneler maken. Onder andere door jou in het team op te nemen wil men de volgende stappen zetten om dit naar een volgend niveau toe te brengen:

 • Het procesmatig inbedden van het gebruik van OSINT in de reeds bestaande werkprocessen en actief verbinden met andere organisatieonderdelen.
 • Het ontwikkelen van diverse trainingen en het opleiden en trainen van alle medewerkers binnen de dienst.
 • Het verhogen van kennis en kunde van de reeds zittende experts op het gebied van OSINT.

Doelstelling

De volgende resultaten willen we realiseren middels jouw komst:

 • Een procesbeschrijving én plan van aanpak (uitgevoerd) op welke wijze OSINT binnen de dienst geborgd wordt, zowel intern als extern gericht.
 • Ontwikkelen van trainingen op diverse niveaus en alle medewerkers binnen de dienst hebben één (of meerdere) van deze trainingen gevolgd.
 • Doorontwikkeling van expertise van de reeds aanwezige experts en verrijking middels nieuwe inzichten.

Verantwoordelijkheden

 • Zelfstandig werken
 • Verantwoordelijk voor inhoudsontwikkeling
 • Het bewaken van de deadlines
 • Afstemming binnen reeds bestaande kaders en processen
 • Up to date houden kennis ontwikkeling OSINT

Vakmatige taken

 • Vanuit architectuur kijk jij naar reeds bestaande processen aangaande OSINT beschrijf je deze en doet actief verbetervoorstellen.
 • Jij stelt diverse trainingen samen voor diverse OSINT niveaus voor medewerkers.
 • Je geeft ook de zelf ontwikkelde trainingen aan medewerkers.
 • Je biedt fora en coacht collega vak-specialisten.

Contacten

Diverse contacten binnen dienst maar ook met andere onderdelen waarmee de verbinding gezocht moet worden.

Werkervaring

 • Kennis van ontwikkelingen op het gebied van Open Source lntelligence.
 • Ervaring met het opstellen en implementeren van nieuwe processen.
 • Ervaring met het maken en geven van trainingen aan diverse niveaus van medewerkers.
 • Als onderzoeker bekend met het samenstellen van een beeld uit diverse informatiebronnen
 • Ervaring met internet waaronder sociale media, darkweb, tooling en fora.
 • Ervaring in een soortgelijke rol.

Competenties

 • Analytisch vermogen: onderscheidt kunnen maken van hoofd- en bijzaken oftewel het in staat zijn om de essentie uit gegevens te halen.
 • Creativiteit: Bekijkt vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken. Komt tot originele, oorspronkelijke en vernieuwende ideeën of oplossingen voor problemen diemet de functie verband houden.
 • Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.
 • Maatschappelijke oriëntatie: Is alert op en verdiept zich in de relevante (maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke) ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie.
 • Netwerkvaardigheden: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.
 • Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.
 • Stressbestendigheid: Blijft effectief presteren onder hoge werk- en tijdsdruk, bij tegenspel en druk door anderen en in onzekere omstandigheden.

Eisen

In de afgelopen 2 jaar werkervaring opgedaan in een soortgelijke rol.

Wensen

Recente werkervaring in een soortgelijke rol als open source Intelligence specialist.

Ervaring met internet waaronder sociale media, darkweb, tooling en fora en bekend met het samenstellen van een beeld uit diverse informatiebronnen

Kennis van ontwikkelingen op het gebied van Open Source lntelligence bij voorkeur aangevuld met relevante opleidingen.

Ervaring met het opstellen en implementeren van nieuwe processen en het maken en geven van trainingen aan diverse niveaus van medewerkers.

En het is niet een gegeven dat met al deze tools wordt gewerkt maar het biedt wel een goede indruk wanneer je in elk geval meerdere van onderstaande tools ervaring hebt:

 • IACA dark web
 • tor2web search
 • Automating OSINT
 • intrigue.io
 • spiderfoot
 • recon-ng
 • theharvester
 • maltego
 • google dorks
 • shodan
 • Searchcode
 • datasploit
 • osint-spy
 • creepy
 • recondog
 • IFTTT
 • OSRFramework
 • TinEye
 • Metagoofil

Bijzonderheden

Een rol waarbij je een tastbare maatschappelijke bijdrage levert en aan de voorfront van open-source intelligence mag werken.

Voor aanvang van deze deze rol dient een screening door de Veiligheidsdienst te worden doorlopen. Hiermee rekening houdend wordt een start beoogd in de loop van november 2020.

4x9 is in deze rol mogelijk.

Herken jij je in bovenstaande rol neem direct contact met ons op en wij nemen binnen 24 uur contact met jou op.

Toepassen
Drop files here browse files ...

Verwante resultaten

top
Are you sure you want to delete this file?
/