Netscaler Specialist

Locatie
Driebergen, Netherlands

Omschrijving

De Productlijn Security & Services is onderdeel van Team Netwerken van de Dienst-ICT. Voor de tijdelijke versterking van een nieuw virtueel team voor de uitrol en in beheername van de infrastructuur voor de nieuwe Landelijke Meldkamer Samenwerking zoekt Security & Services een Netwerksecurity Specialist met specialisatie Citrix Netscaler.

Voor nu zijn piketdiensten niet aan de orde, maar dit kan mogelijk wijzigen gedurende de opdracht.

Doelstelling
De Netwerksecurity Specialist richt zich op het vlak van netwerk- en security; ontwerp, implementatie, testen en beheren tijdens de projectfase. Hij draagt zorg voor de vertaling van de architectuur naar concrete IT oplossingen en volgt hierbij de invulling van de producten portfolio. Naast het ontwerp conform de geldende standaarden zal de specialist betrokken zijn bij het implementeren en testen van de omgeving. Ook is de specialist betrokken bij het inrichten van beheer (monitoring) en deels beheren todat er is overgedragen aan de lijn.

Verantwoordelijkheden

 • Zorg dragen voor de vertaling van de architectuur naar concrete IT oplossingen;
 • Voortgang rapporteren van de werkzaamheden;
 • Documentatie van de ontwikkeling en wijziging verzorgen;
 • Expertise gerelateerde problemen afhandelen;
 • Migratiewerkzaamheden voorbereiden en uitvoeren;
 • Producten van externe leveranciers gereed maken voor integratie, implementatie en testen;
 • Uitvoeren van standaard beheerwerkzaamheden tijdens projectfase zoals changes en verhelpen van storingen.

Vakmatige taken

 • Aanspreekpunt en vraagbaak betreffende netwerk en security vraagstukken;
 • Ontwerpen, configureren, implementeren en troubleshooting van diverse disciplines in complexe omgevingen bestaande uit onder andere; firewalls, loadbalancers, webproxy's, overige security oplossingen;
 • De expertise bijdragen voor netwerk en security vraagstukken en input leveren voor het vervaardigen van testplannen en voert, waar nodig, specifieke testen uit;
 • Controleert of de diverse (ontwerp-)specificaties op elkaar aansluiten en totaal de complete systeemoplossing (zoals beschreven in de architectuur) bieden;
 • Gevonden probleemoplossingen in nieuwe releases verwerken.

Contacten
Contacten intern en met leveranciers.

Competenties

 • Maatschappelijke oriëntatie: Is alert op en verdiept zich in de relevante (maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke) ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie.
 • Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
 • Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen.
 • Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.
 • Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
 • Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking. Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel.

Eisen

 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met Citrix Netscalers.
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Netwerksecurity specialist, binnen een grote organisatie (>1000 gebruikers).
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als Netwerksecurity Ontwerper/Architect met beveiligingsrichtlijnen.

Wensen

 • Minimaal 2 jaar ervaring als Security Specialist met:
  • Firewalls;
  • E-mail;
  • Remote Access;
  • Webproxy's;
  • SSL/VPN;
  • DNS/IPAM;
  • Loadbalancing;
 • Meer dan 5 jaar aantoonbare werkervaring als Netwerksecurity specialist, binnen een grote organisatie (>1000 gebruikers).
 • In bezit van één of meerdere van de volgende certificeringen:
  • Citrix Certificering
  • CISSP / CEH
 • In bezit van een afgeronde, erkende en volwaardige HBO opleiding is een pré. Losse (deel) certificaten tellen niet mee.

Bijzonderheden
Een rol waarbij je een tastbare maatschappelijke bijdrage levert en aan de voorfront van big data technieken mag werken. Voor aanvang van deze deze rol dient een screening door de Veiligheidsdienst te worden doorlopen. Hiermee rekening houdend wordt een start beoogd begin februari 2021.

4x9 is in deze rol mogelijk.

Herken jij je in bovenstaande rol neem contact met ons op en wij nemen binnen 24 uur contact met jou op.

Toepassen
Drop files here browse files ...

Verwante resultaten

Netscaler Specialist   Driebergen, Netherlands
december 9, 2020
top
Are you sure you want to delete this file?
/