IM / IV expert Luchtvaart

Locatie
Odijk / Schiphol, Netherlands
Level
Senior

Omschrijving

Voor een goede relatie en vitale organisatie in de Veiligheidsketen zijn wij op zoek naar een IV Expert Luchtvaart,

Opdracht omschrijving
De Dienst Informatiemanagement voert verschillende taken uit, waaronder functioneel beheer, advisering, relatie- en service level management, gegevensgebruik en –beheer. Ook bewaken we de kwaliteit en integriteit van vastgelegde gegevens. Wij werken volgens het Scaling Agile Model ter ondersteuning van het snel en wendbaar realiseren van de gewenste informatievoorziening.

Bij de Dienst Informatiemanagement werken landelijk ruim 600 collega's. Vanuit Afdeling Advies werk je gedeconcentreerd voor de business. De organisatie en het werk is dynamisch en voortdurend in ontwikkeling .

Als IV-expert Luchtvaart ben je medeverantwoordelijk voor het adequaat laten werken van de informatievoorzieningsketen: van beleidsthema's tot applicaties en systemen. Je adviseert en regisseert bij de intake, vormgeving en uitvoering van (implementatie)projecten die meerdere, met elkaar samenhangende, portefeuilles raken. Ook draag je in het (Senior) Product Owner team bij aan het agile voortbrengingsproces van de informatie voorziening.

Je draagt zorg voor een goede vraagarticulatie aan de hand van IV-verzoeken vanuit de business en verricht de benodigde (informatie- en proces-) analyses en vooronderzoeken. Hierbij houd je rekening met de IV-strategie en de ontwikkelingen binnen het IV-landschap en stuur je actief aan op synergie-effecten tussen dat wat goed is voor het werk en dat wat noodzakelijk is om de informatievoorziening van de organisatie te verstevigen.

Namens de IV-keten ben jij sparringpartner voor IV-gerelateerde vraagstukken en lever je gevraagd en ongevraagd advies. Je bouwt en onderhoudt in- en externe netwerken van specialisten en werkt mee met de belangrijkste stakeholders aan het ontwikkelen van een visie en strategie op de onderwerpen uit de IV-keten. Ook draag je bij aan het informatiebeleid van de politie en het opstellen van bijvoorbeeld portfolio realisatieplannen, roadmaps, impactanalyses en business/IV epics.

De standplaats is normaliter deels Schiphol, deels Odijk, echter zal er i.v.m. Corona maatregelen  tot nader bericht veelal thuis gewerkt worden.

Doelstelling
Het Team Informatievoorzieningsexperts (IVE) bestaat uit twee onderdelen, te weten Allround Informatievoorziening Expert en Requirement Analyse. Het Team IVE verricht binnen de kaders van de organisatie IV-beleidsontwikkelings- en uitvoeringstaken op het gebied van informatiemanagement en requirement analyse.

Het team houdt zich onder meer bezig met:

 • de advisering en uitvoering van vraagarticulatie op informatievoorziening verbetering- en vernieuwingsvraagstukken, waaronder het schrijven van vooronderzoeken en adviesdocumenten;
 • het inschatten van de impact van de Project Start Architectuur;
 • het definiëren en uitwerken van (non)functionele gebruikersspecificaties en
 • het inschatten van de impact van informatie beveiligingsbeleid en –maatregelen.

Daarbij draagt het team zorg voor de borging van de inrichting van informatieprocessen, het analyseren van de organisatorische gevolgen en het inrichten van de niet geautomatiseerde informatievoorziening. Het aandachtsgebied in deze is geënt op de luchtvaart.

Verantwoordelijkheden
Je adviseert over informatievraagstukken in de vorm van vakinhoudelijk onderzoek, analyse of plan. Je vertaalt informatie en analyses naar functionele behoeften. In overleg met de Coördinerend Businessexpert concretiseer je de geplande activiteiten naar individuele werkafspraken, opleveren van gevraagde documenten, applicatie inventarisaties, analyses, vooronderzoeken en dergelijke om te komen tot een resultaat.

Je zorgt voor een effectieve werkuitvoering overeenkomstig de vastgestelde planning, stuurt deze aan en bewaakt de voortgang hiervan. Je treedt op als intermediair tussen de coördinerend Businessexpert en de vraagorganisatie waar je voor werkt en bent vakinhoudelijk aanspreekpunt voor hen. Je ziet en begrijpt de relaties met de andere operationele portefeuilles en verbindt deze op informatiemanagement waar nodig.

Tevens zal de kandidaat PO ondersteuning verrichten in het kader van Agile werken.

Eisen

 • Minimaal een afgeronde, erkende en volwaardige HBO opleiding.
 • Minimaal 5 jaar werkervaring als informatiemanagementadviseur of gelijkwaardig, binnen middelgrote (500+) organisaties.
 • Aantoonbare werkervaring met het opstellen van IV-epics, capabilities en user stories.
 • Minimaal 2 jaar werkervaring met de Agile/Scrum manier van werken.

Wensen

 • Minimaal 5 jaar werkervaring als informatiemanagementadviseur of gelijkwaardig, binnen middelgrote (500+) organisaties.
 • Aantoonbare werkervaring op conceptueel niveau in de specialismen architectuur, informatiebeveiliging en requirement analyse.
 • Aantoonbare werkervaring met technische applicaties en technische infrastructurele voorzieningen.
 • Minimaal 2 jaar werkervaring met de Agile/Scrum manier van werken.

Competenties

 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling en schriftelijk duidelijk.
 • Resultaatgerichtheid: Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten.
 • Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.
 • Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.
 • Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
 • Stressbestendigheid: Blijft effectief presteren onder hoge werk- en tijdsdruk, bij tegenspel en druk door anderen en in onzekere omstandigheden.
Toepassen
Drop files here browse files ...

Verwante resultaten

top
Are you sure you want to delete this file?
/