Hosting Infrastructuur Linux Specialist

Locatie
Driebergen, Netherlands

Omschrijving

Opdracht omschrijving
Hosting heeft zes productlijnen voor het leveren van ICT-diensten en levert servers, platformen en software conform een IaaS-, PaaS- en SaaS-model. Ook innoveert, ontwikkelt (life-cycle) en beheert het team de soft- en hardware gericht op infrastructuur, datacenter en cloud-technologieën.

De omgeving kenmerkt zich door een hoge mate van complexiteit veroorzaakt door de hoge eisen op het gebied van op kwaliteit, beschikbaarheid, betrouwbaarheid, voorspelbaarheid en beveiliging.

Het hosting team van het dienstencentrum zoekt een Linux beheerder die gewend is te werken in een omgeving waar beschikbaarheid en data-integriteit cruciaal is. De functie valt binnen de productlijn Oracle & Linux. De productlijn ondersteunt het werk van de collega’s van de buitendienst met een professionele instelling en een 24x7 dienstverlening.

Doelstelling
De Infrastructuur Linux Specialist houdt zich primair bezig met het (door)ontwikkelen van de Linux infrastructuur. Secundair de operationele zaken die betrekking hebben tot technisch serverbeheer, interactie met de applicaties en onderhouden. Bijdragen in ontwikkelingen met een OpenSource uitgangspunt.

Er wordt van je verwacht dat alle activiteiten rondom het Linux infrastructuur ontwikkeling je eigen zijn. Hierbinnen neem de deel in een (agile) team welke verantwoordelijk is voor de (door)ontwikkeling van onze Hostingproducten.

Mogelijk wordt je ook ingezet binnen het regulier beheer. Daar werken we met ITIL processen (oa. incident, change en problem), werken we binnen projecten, adviseer je technisch applicatiebeheer en neem je deel per tourbeurt aan consignatiediensten.

Je werkt in een team van Linux hosting-ontwikkelaars/beheerders en je kunt goed samenwerken met je teamgenoten.

Verantwoordelijkheden
Ondersteuning en uitvoeren van het dagelijkse beheer op systemen, incidenten oplossen, het maken van impactanalyses, het uitvoeren van changes, het analyseren van problems en het meedraaien in piketdiensten. Adviseren aan projecten, (infrastructuur-) onwerpen en ontwikkelaars.

Vakmatige taken
Ondersteuning en uitvoeren van het dagelijkse beheer op systemen, incidenten oplossen, het maken van impactanalyses, het uitvoeren van changes, systemen inrichten, opstellen van procedures en documentatie, het analyseren van problems en het meedraaien in piketdiensten.

Adviseren aan projecten, (infrastructuur-) onwerpen en ontwikkelaars.

Eisen

 • Een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal MBO-4 niveau.
 • Red Hat Certified Engineer (RHCE) gecertificeerd.
 • In de afgelopen 8 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring als Hosting Infrastructuur Specialist of vergelijkbaar.

Wensen

 • In de afgelopen 5 jaar, bij voorkeur minimaal 3 jaar werkervaring met Puppet v 5 of hoger.
 • In de afgelopen 3 jaar, bij voorkeur minimaal 1 jaar werkervaring met Ansible.
 • Bij voorkeur minimaal 3 jaar werkervaring met scripting (bash en Python).
 • Bij voorkeur minimaal 5 jaar werkervaring met Red Hat Enterprise Linux (een beetje 6) 7 en 8.
 • Bij voorkeur minimaal 3 jaar werkervaring met Red Hat Satellite Server versie 6.
 • Bij voorkeur minimaal 1 jaar recente werkervaring met openLDAP en RedHat IDM (free IPA).
 • Het gevraagde diploma is bij voorkeur op HBO niveau en in de richting van beheer, informatica of technische bedrijfskunde, of vergelijkbaar.
 • Bij voorkeur minimaal 5 jaar werkervaring als senior systeembeheerder binnen grote (1000+), politiek gevoelige organisaties.

Competenties

 • Maatschappelijke oriëntatie - Is alert op en verdiept zich in de relevante (maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke) ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie.
 • Overtuigingskracht - Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
 • Coachen - Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen.
 • Organisatievermogen - Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.
 • Klantgerichtheid - Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
 • Netwerkvaardigheid - Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.
 • Systeemdenken - Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel.
Toepassen
Drop files here browse files ...

Verwante resultaten

top
Are you sure you want to delete this file?
/