Hosted Desktop DevOps Engineer / Ontwerp, bouw en beheer

Published
juni 5, 2020
Location
Omgeving Utrecht, Netherlands
Level
Senior

Description

Voor een toonaangevende publieke organisatie vitaal voor Nederland zet jij jouw kennis en ervaring in bij het ontwerpen, bouwen en beheren van moderne hosted desktop omgevingen voornamelijk gebaseerd op Citrix, Microsoft en RES/Ivanti. Jij speelt een onmisbare rol om te komen tot de realisatie van een betrouwbare en 7x24 uurs beschikbare ICT-dienstverlening van CC Werkplekken en KA.

Jij komt te werken binnen het Competence Center Werkplekken & KA welke de ICT-werkplekken en bijbehorende infrastructuur beheert en vernieuwd.

Als Hosted Desktop DevOps engineer annex Senior Ontwerper/Bouwer, adviseer jij bij de vertaling van de infrastructuur architectuur en functionele behoefte naar concrete oplossingen en ontwerpt en bouw je oplossingen. Jij ondersteunt het team met de bouw, test en integratie richtlijnen alsmede aan de concretisering van beheer en beveiligingsaspecten, die randvoorwaardelijk zijn voor in productie. Beheer maakt ook integraal onderdeel uit van de taakstelling. De verhouding Ontwerp/Bouw en Beheer is nog niet helemaal voorzien en mede afhankelijk van de fase van de projecten waarin je zit en zal ook vastgesteld worden naar de op dat moment geldende operationele behoefte.

Doelstelling

Jij adviseert en ondersteunt de Competence Center Werkplekken en KA om een landelijk centraal afgestemde werkplek voorziening conform architectuur eisen te ontwerpen en op te leveren en daarnaast ook mede te gaan beheren

Verantwoordelijkheden

Als Hosted Desktop DevOps engineer / senior Bouwer/Ontwerper ondersteun jij bij:

 • Het operationele beheer van de diverse omgevingen die binnen de verantwoordelijkheid van de Productlijn Werkplekken en KA vallen.
 • De vertaling van de architectuur naar concrete ICT oplossingen voor de diverse projecten en volgt hierbij de invulling van de producten portfolio;
 • De ontwikkeling van werkplek ontwerp, bouw, test en integratie richtlijnen op basis van een Hosted Shared Desktop (HSD) en Hosted VDI Desktop (HVD) alsmede de concretisering van beheer en beveiligingsaspecten, die randvoorwaardelijk zijn voor in productie name;
 • Beheert en voert werkzaamheden uit voor bovengenoemde projecten en participeert in diverse lijn activiteiten die vallen binnen het werkgebied van het Competence Center Werkplekken en KA.

Vakmatige taken

 • Ressorteert onder een lead engineer binnen Competence Center Werkplekken en/of onder aansturing van (technische) projectleider(s).
 • Aanspreekpunt en vraagbaak voor projectleiders, lead engineers, andere Ontwerper/Bouwers en systeemspecialisten;
 • Stelt realisatieadviezen en ontwerpspecificaties op voor meer complexe/samengestelde systemen;
 • Bedenkt oplossingen om een geautomatiseerde werkwijze te kunnen hanteren dit kan d.m.v. tooling zoals o.a. powershell en/of Visual basics scripts;
 • Vervaardigt samen met testengineers realisatie testplannen en voert unit en geïntegreerde realisatietesten uit;
 • Verzorgt de documentatie van de ontwikkelingen en wijzigingen;
 • Handelt realisatieproblemen af;
 • Adviseert architectuur en productmanagement vanuit ontwerpperspectief;
 • Controleert of de diverse ontwerpen op elkaar aansluiten en totaal de complete systeemoplossing (zoals beschreven in de architectuur) bieden;
 • Verwerkt gevonden problemen in nieuwe releases;
 • Maakt producten van externe leveranciers gereed voor integratie en test in de release;
 • Geeft input / assisteert bij het opstellen van planningen en implementaties
 • Helpt mede vorm te geven aan de invulling van het beheeraspect

Contacten

Intern met beheer, projectorganisatie en productmanagement en extern met name met vendoren en leveranciers

Inzet in de lijn of project

Inzet in de lijn en bij projecten.

Competenties

 • Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
 • Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
 • Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.
 • Klantgerichtheid: Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren.
 • Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie.
 • Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.

Eisen

 • In de afgelopen 7 jaar minimaal 5 jaar werkervaring met het ontwerpen en bouwen van hosted desktop omgevingen
 • in het bezit van een Windows Server 2012 of 2016 MCSA certificering.
 • in het bezit van een Citrix virtualisatie (CCA-V of CCP-V) certificering.
 • In de afgelopen 7 jaar heeft de kandidaat minimaal 5 jaar werkervaring als senior ontwerper/bouwer met Citrix XenApp/XenDesktop 7.x en RES/Ivanti Workspace producten.
 • Vaardig met powershell en/of Visual basics

Wensen

 • heeft in de afgelopen 5 jaar ten minste 1 jaar werkervaring met werken binnen een overheidsorganisatie.
 • Kennis van en ervaring met Citrix XenApp/XenDesktop 7.x/PVS;
 • Kennis van en werkervaring met VMware, App-V, RES/Ivanti en Netscaler.

Bijzonderheden

Een rol waarbij je een tastbare maatschappelijke bijdrage levert en aan de voorfront van moderne werkplek technieken mag werken.

Voor aanvang van deze deze rol dient een screening door de Veiligheidsdienst te worden doorlopen. Hiermee rekening houdend wordt een start beoogd in de loop van augustus/september 2020.

4x9 is in deze rol mogelijk.

Herken jij je in bovenstaande rol neem contact met ons op en wij nemen binnen 24 uur contact met jou op.

Toepassen
Drop files here browse files ...

Related Jobs

top
Are you sure you want to delete this file?
/