Fullstack Ontwikkelaar

Locatie
Odijk, Netherlands

Omschrijving

De Informatievoorziening (IV) van de organisatie is aan sterke verandering onderhevig. Het huidige applicatielandschap wordt gesaneerd en nieuwe ICT systemen en de daaronder liggende processen worden vervangen, aangepast of verbeterd. Het cluster OPP houdt zich bezig met de vernieuwing van de informatievoorziening voor het  operationeel proces. Er wordt gewerkt met agile/SCRUM in een dynamische context met veel nieuwe elementen, waardoor een flexibele opstelling, leergierige houding en doorzettersmentaliteit onmisbare persoonskenmerken zijn.

Doelstelling
Het vernieuwen van de informatievoorziening voor het operationeel proces, waarmee een robuuste informatievoorziening en uitfasering van de huidige ‘oude’ informatiesystemen wordt bereikt. Het gaat hierbij om een geïntegreerd informatiesysteem, dat op een uniforme, gebruiksvriendelijke en moderne wijze te bedienen is door een grote gebruikersgroep – uiteindelijk zo’n 40.000 gebruikers.

Verantwoordelijkheden
De Full stack ontwikkelaar ontwikkelt applicaties op het OOP platform op basis van Typscript applicaties en Cordova plug-ins in de front-end en web services/JEE web applicaties in de backend.

Vakmatige taken
Ontwerpt en realiseert oplossingen op het gebied van (web)applicaties.

Heeft kennis en kunde van o.a.:

 • Jenkins, Apache Maven
 • Continuous Integration en Continuous Deployment
 • GIT

Backend technieken: 

 • Weblogic en WLST
 • Spock/Groovy
 • Java EE (Enterprise Edition) / Enterprise JavaBeans
 • SOAP Webservices
 • REST Services

Front-End technieken: 

 • TypeScript
 • yarn / npm
 • Cordova
 • Android
 • Angular 2.0+
 • HTML5
 • SCSS
 • Material Design
 • RDF
 • Mocha, Jasmine, Karma, Cypress

In het kader van DevOps en het werk aan kritische applicaties ben jij ook bereid om te participeren in Piketdiensten.

Contacten
Je hebt dagelijks contact met je teamleden, regelmatig met materiedeskundigen en af en toe met ketenpartners. Een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is daarom een vereiste.

Werkervaring
We zoeken een Full stack ontwikkelaar die in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar relevante ervaring heeft opgedaan als Full stack ontwikkelaar. In grote en complexe organisatie waarbij aan nieuwe functionaliteiten is gewerkt (niet alleen beheer en onderhoud). Je bent initiatiefrijk, leergierig en in staat het voortouw te nemen bij acties en projecten. Verdere aanvullende wensen zijn in de aanvraag opgenomen.

Competenties 

 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid; Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk.
 • Luisteren; Verzamelt belangrijke informatie uit mondelinge mededelingen. Geeft aandacht en ruimte aan gesprekspartners. Vraagt door en gaat in op reacties.
 • Overtuigingskracht; Stemt de wijze van overtuigen af op de reactie van de ander(en), hanteert argumenten die de ander(en) aanspreken en maakt anderen enthousiast met aansprekende beelden en ideeën.
 • Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.
 • Initiatief; Begint uit zichzelf, wacht niet af, draagt uit eigen beweging ideeën en voorstellen aan en neemt het voortouw bij acties of projecten.
 • Leervermogen; Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie. Toont zich nieuwsgierig en leergierig.
 • Flexibel gedrag; Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden.
 • Probleemanalyse; Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
 • Resultaatgericht; Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten. Spreekt anderen aan op het behalen van de afgesproken resultaten.
 • Vakmanschap; Beschikt over en past inhoudelijke kennis en vaardigheden op een adequate wijze in zijn vak toe. Draagt het eigen vakmanschap over op anderen.

Eisen

 • Je hebt minimaal een erkende en volwaardige HBO opleiding met diploma afgerond.
 • Je hebt minimaal 3 jaar relevante ervaring als Full Stack Ontwikkelaar opgedaan in de afgelopen 5 jaar
 • Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met Jira/Confluence.
 • Je hebt minimaal 3 jaar relevante ervaring met GIT en met Java EE en Enterprise JavaBeans opgedaan in de afgelopen 5 jaar.
 • Je hebt minimaal 2 jaar relevante ervaring met Angular 2.0+ binnen de context van een opdracht opgedaan in de afgelopen 3 jaar.
 • Je hebt ervaring binnen een grote (500+) complexe organisatie waar je werkte aan de ontwikkeling van vernieuwing en niet slechts aan beheer en onderhoud.
 • Een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift

Wensen

 • Bij voorkeur heb je aantoonbare opgedane kennis van minimaal 3 jaar in de afgelopen 5 jaar met; Jenkins, Apache Maven, Continuous Integration en Continuous Deployment.
 • Bij voorkeur heb je aantoonbare opgedane kennis van minimaal 1 jaar met:
  • XML, SOAP, WS-Security, WSDL en REST.
  • Weblogic en WLST
  • Spock/Groovy
 • Je hebt 1 jaar aantoonbare opgedane (werk)ervaring van Automatische testen.
 • Je hebt 3 jaar aantoonbare opgedane (werk)ervaring van TypeScript opgedaan in de afgelopen 5 jaar.
 • Je hebt aantoonbare opgedane (werk)ervaring met scaled Agile werken in grote (500+) complexe organisaties.
 • Je hebt aantoonbare opgedane (werk)ervaring binnen de publieke sector.

 

Toepassen
Drop files here browse files ...

Verwante resultaten

top
Are you sure you want to delete this file?
/