Full Stack Ontwikkelaar

Locatie
Odijk, Netherlands

Omschrijving

Voor een toonaangevende en vitale organisatie in Nederland binnen de Openbare Orde en Veiligheid zijn wij op zoek naar een ondernemende, veelzijdige en vakbekwame Full Stack developer.

Opdracht omschrijving
De Informatievoorziening (IV) van de organisatie is aan sterke verandering onderhevig. Het huidige applicatielandschap wordt gesaneerd en nieuwe ICT systemen en de daaronder liggende processen worden vervangen, aangepast of verbeterd. Het cluster OPP houdt zich bezig met de vernieuwing van de informatievoorziening voor het  operationeel politie proces. Er wordt gewerkt met agile/SCRUM in een dynamische context met veel nieuwe elementen, waardoor een flexibele opstelling, leergierige houding en doorzettersmentaliteit onmisbare persoonskenmerken zijn.

Doelstelling
Het vernieuwen van de informatievoorziening voor het operationeel proces, waarmee een robuuste informatievoorziening en uitfasering van de huidige ‘oude’ informatiesystemen wordt bereikt. Het gaat hierbij om een geïntegreerd informatiesysteem, dat op een uniforme, gebruiksvriendelijke en moderne wijze te bedienen is door een grote gebruikersgroep – uiteindelijk zo’n 40.000 gebruikers.

Verantwoordelijkheden
De Full stack ontwikkelaar ontwikkelt applicaties op het OOP platform op basis van Typscript applicaties en Cordova plug-ins in de front-end en web services/JEE web applicaties in de backend.

Vakmatige taken
Ontwerpt en realiseert oplossingen op het gebied van (web)applicaties.
Heeft kennis en kunde van o.a.:

 • Jenkins, Apache Maven
 • Continuous Integration en Continuous Deployment
 • GIT

Backend:

 • Weblogic en WLST
 • Spock/Groovy
 • Java
 • SOAP Webservices
 • REST Services

Front-End:

 • Type script
 • yarn / npm
 • Cordova
 • Anroid
 • Anqular 2.0+
 • HTML5
 • SCSS
 • Material Design
 • RDF
 • Mocha, Jasmine, Karma, Cypress

Contacten
Je hebt dagelijks contact met je teamleden, regelmatig met materiedeskundigen en af en toe met ketenpartners. Een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is daarom een vereiste.

Inzet in de lijn of project
Inzet op tijdelijke en/of projectmatige basis.

Opleiding
Minimaal een volwaardige afgeronde erkende HBO opleiding.

Werkervaring
We zoeken een Full stack ontwikkelaar die in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar relevante ervaring heeft opgedaan als Full stack ontwikkelaar. In grote en complexe  organisatie waarbij aan nieuwe functionaliteiten is gewerkt (niet alleen beheer en onderhoud)  Verdere aanvullende wensen zijn in de aanvraag opgenomen.

Competenties

 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid; Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk.
 • Luisteren; Verzamelt belangrijke informatie uit mondelinge mededelingen. Geeft aandacht en ruimte aan gesprekspartners. Vraagt door en gaat in op reacties.
 • Overtuigingskracht; Stemt de wijze van overtuigen af op de reactie van de ander(en), hanteert argumenten die de ander(en) aanspreken en maakt anderen enthousiast met aansprekende beelden en ideeën.
 • Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.
 • Initiatief; Begint uit zichzelf, wacht niet af, draagt uit eigen beweging ideeën en voorstellen aan en neemt het voortouw bij acties of projecten.
 • Leervermogen; Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie.
 • Flexibel gedrag; Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden.
 • Probleemanalyse; Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
 • Resultaatgericht; Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten.

Eisen

 • minimaal een erkende en volwaardige HBO opleiding met diploma afgerond.
 • minimaal 3 jaar relevante ervaring als Full Stack Ontwikkelaar opgedaan in de afgelopen 5 jaar
 • aantoonbare kennis van en ervaring met Jira/Confluence.
 • aantoonbare kennis van en ervaring met GIT en met Java.
 • aantoonbare kennis van en ervaring met Angular 2.0+
 • ervaring binnen een grote (500+) complexe organisatie waar je werkte aan de ontwikkeling van vernieuwing en niet slechts aan beheer en onderhoud.
 • Een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is een vereiste.

Wensen

 • aantoonbare opgedane kennis van minimaal 1 jaar met; Jenkins, Apache Maven, Continuous Integration en Continuous Deployment.
 • Bij voorkeur heb je aantoonbare opgedane kennis van minimaal 1 jaar met;
  o   XML, SOAP, WS-Security, WSDL en REST.
  o   Weblogic en WLST
  o   Spock/Groovy
 • Je hebt aantoonbare opgedane (werk)ervaring van Automatische testen.
 • Je hebt aantoonbare opgedane (werk)ervaring van Type script.
 • Bereid om te participeren in Piketdiensten.
 • Je hebt aantoonbare opgedane (werk)ervaring van Agile werken.
Toepassen
Drop files here browse files ...

Verwante resultaten

Fullstack Ontwikkelaar   Odijk, Netherlands
augustus 26, 2020
top
Are you sure you want to delete this file?
/