ETL Testanalist

Locatie
Zwolle, Netherlands
Level
Medior tot Senior

Omschrijving

Onze relatie in de Veiligheidsketen ontwikkeld een landelijk datawarehouse wat een toenemend belang wint binnen de informatievoorziening. Vanuit een centraal geïntegreerde BI omgeving wordt informatie beschikbaar gesteld aan de gehele organisatie. Gegeven de toenemende vraag naar nieuwe informatieproducten, de toenemende vraag naar het ontsluiten van nieuwe bronnen en tot excellente informatieproducten te komen is er behoefte aan uitbreiding van het team met ervaren testanalisten.

Verantwoordelijkheden

 • Zelfstandig kunnen werken volgens het principe van Agile/Scrum
 • Werken aan de door de Product Owner geprioriteerde taken
 • Testen van de ETL software met de specificaties zoals vastgelegd in de Definition of Done (DoD)
 • Het leveren en zeker stellen van kwaliteit
 • Omgaan met gevoelige informatie

Vakmatige taken

 • Testen van de output van ETL processen ten opzichte van de specificaties
 • Automatiseren van testen
 • Meedenken met analisten en ontwikkelaars

Competenties

 • Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
 • Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
 • Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen.
 • Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.
 • Klantgerichtheid: Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren.
 • Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie.
 • Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.

Eisen

 • In de afgelopen 10 jaar minimaal 3 jaar ervaring met ETL testen in grote organisaties
 • In het bezit van een TMap Next of ISTQB Foundation certificering.
 • Ervaring met testautomatisering.

Wensen

 • Minimaal 2 jaar ervaring met het schrijven van SQL voor database management systemen zoals Oracle of SQL Server.
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met data warehousing.
 • Kennis of ervaring van het werken met Robot framework.
 • Minimaal 1 jaar ervaring met het werken in een Agile/Scrum team
 • Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met de Kimball ster modeleringsmethodiek.
 • Kennis of ervaring van het werken met XML-bestanden.

Bijzonderheden

Een rol waarbij je een tastbare maatschappelijke bijdrage kunt leveren.

Voor aanvang van deze deze rol dient een screening door de Veiligheidsdienst te worden doorlopen. Hiermee rekening houdend wordt een start beoogd in april 2020.

Qua locatie vindt het ontwikkelwerk ten aanzien van het BI platform voornamelijk plaats op de locatie te Zwolle.

4x9 is in deze rol mogelijk.

Herken jij je in bovenstaande rol neem contact met ons op en wij nemen binnen 24 uur contact met jou op.

 

 

Toepassen
Drop files here browse files ...
top
Are you sure you want to delete this file?
/