Database Specialist (Geo/GIS)-Informatie

Published
januari 7, 2020
Location
Den Haag, Netherlands
Level
Senior

Description

Voor een overheidsrelatie zijn wij op zoek naar een Senior Database Specialist (Geo/GIS)-Informatie

Achtergrond / aanleiding

De organisatie werkt samen met een groeiend aantal andere overheden en partijen uit de samenleving aan maatschappelijke opgaven, die complex en onderling verweven zijn: het vergroten van de economische concurrentiekracht van de Randstad via innovatiebevordering, energietransitie, verbetering van de bereikbaarheid, zorg voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat door een gevarieerde verstedelijking, het werken aan een vitaal platteland, en het realiseren van natuur- en recreatiegebieden.

Data, informatie en kennis zijn anno 2020 een belangrijk productiemiddel voor het realiseren van deze opgaven.

ln 2017 heeft de milieudienst in opdracht van de organisatie en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de pilot regelbeheer uitgevoerd. De pilot was gericht op de vraagstelling wat de eisen en condities zijn om de actuele verzameling van geldende regels uit vergunningen per bedrijf inzichtelijk te maken en te houden. De pilot heeft geleid tot innovatieve resultaten in constructieve samenwerking met meerdere overheden. Op basis van deze resultaten en in opdracht van de organisatie worden nu vervolgstappen gezet in de vorm van het Programma Altijd Actuele Digitale Vergunning.

Doel van het programma is om in 2022 te beschikken, en daarmee ook haar vijf omgevingsdiensten, over een altijd actueel inzicht in de geldende vergunningvoorschriften en algemene regels per bedrijf dat ook digitaal beschikbaar is en geconsolideerd actueel gehouden wordt op basis van de onderliggende (wijzigings-)besluiten. Wij willen de uitvoeringspraktijk van vergunningverlening, toezicht en handhaving door middel van digitalisering sneller en efficiënter maken. Ons doel is om in 2022 een Altijd Actuele Digitale Vergunning te hebben, waarbij voor zowel het bevoegd gezag als voor de bedrijven voordelen behaald worden. Dit willen we samen met onze partners en in afstemming met de wetgever realiseren.

Opdracht

Als specialist Senior Database Specialist (Geo/GIS)-Informatie draag je bij aan de werkzaamheden van het projectteam in brede zin. De regels uit algemene besluiten en de voorschriften uit vergunningen dienen op een slimme manier digitaal beschikbaar gemaakt te worden opdat voor verschillende doelgroepen (burgers, bedrijven, bevoegd gezag, etc.) een rijke informatiepositie ontstaat die de mogelijkheid biedt om bedrijfsgericht relevante informatie over geldende regels naar verschillende gezichtspunten en over meerdere onderwerpen te kunnen ontsluiten.

Je draagt zorg voor ontwikkelen van een geo-database, beheert en analyseert data in de database en verzorgt op verzoek dataleveringen. Daarnaast maak je data toegankelijk via (map)services, ben je in staat geo-informatie te ontsluiten en visualiseren middels o.a. (digitale) kaarten, geo-viewers, dashboards en storymaps. Je levert waar nodig een bijdrage aan vernieuwingen van te ontwikkelen digitale vergunningssysteem, waaronder de ontsluiting en integratie van nieuwe databronnen (zoals, basisregistraties (BRK, BRT, BGT), HHR, LVBB, STOP/TPOD, realtime data).

Werkzaamheden omvatten:

- Uitvoeren van migraties tussen database versies (i.o. met backend ontwikkelaars);

- Data validatie constraints en views bouwen om data integriteit te bewaken;

- Optimaliseren van database model n.a.v. query analytics en data inzichten;

- Beheer en deployment van GEO server, inclusief caching en optimalisatie.

In opeenvolgende sprints wordt de functionaliteit van de digitale voorziening incrementeel gerealiseerd. De aanpak is erop gericht om binnen de beschikbare tijd en het beschikbare budget de maximale waarde voor de gebruikers op te leveren en op wekelijkse basis de status te bespreken op basis van de voortgang uit de sprint en de overall projectplanning.

Je stemt af en werkt samen met de andere teamleden en specialisten en waar nodig met applicatie- en systeembeheerders, accountmanagers en leveranciers.

Eisen

 • Minimaal een afgeronde HBO opleiding;
 • Minimaal vijf jaar aantoonbare werkervaring met het beheer en gebruik van GIS software, SQL databases (MS SQL server, Transact-SQL) en GEO server (web mapping services);
 • Minimaal drie jaar aantoonbare werkervaring met werken in een agile team;
 • Minimaal drie jaar aantoonbare werkervaring met continues deployment and delivery op het Azure platform;
 • Minimaal vijf  jaar aantoonbare werkervaring ervaring met Python en FME (of een vergelijkbare ETL tool);
 • Minimaal drie jaar aantoonbare werkervaring met IIS en Apache Tomcat.

Wensen

 • 5 jaar aantoonbare werkervaring met SQL databases (MS SQL server en Transact-SQL (T-SQL))
 • 3 jaar aantoonbare werkervaring met IIS, Apache Tomcat en het Azure platform
 • 5 jaar aantoonbare werkervaring met Python en FME (of een vergelijkbare ETL tool)
 • Scrum gecertificeerd
 • aantoonbare werkervaring met GIS binnen een lokale overheid

Competenties

 • Analytische vaardigheden;
 • Resultaatgericht handelen: daadkrachtig optreden, proactieve houding, initiatiefrijk, pragmatisch, procesmatig;
 • Flexibel
 • Tact, zorgvuldigheid;
 • Adviesvaardigheden;
 • Communicatieve- en adviesvaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Samenwerking: teamspeler; open collegiale samenwerkingsgerichte houding, omgevingsgericht, sociaal vaardig, overtuigingskracht, organisatiesensitiviteit;
 • Gedreven instelling: passie in het werk, doorzettingsvermogen;
 • Algemene indruk.
Toepassen
Drop files here browse files ...

Related Jobs

top
Are you sure you want to delete this file?
/