Cybercrime Expert

Locatie
Utrecht, Netherlands
Level
Senior

Omschrijving

Voor een goede relatie en vitale organisatie in de Veiligheidsketen zijn wij op zoek naar een tweetal experts op het vlak van Cybercrime.

Voor deze rol heb je idealiter de CTIA Certified Threat Intelligence Analyst of Cybersecurity Practitioner certificering van ISACA (CSX-P) of de GCTI - GIAC certificering Cyber Threat Intelligence (FOR578) behaald en begeef je je al enkele jaren in dit werkveld. Hier ligt ook jouw passie en je bent dan ook thuis met de ontwikkelingen binnen cybercrime en het intelligence vakgebied.

De dienst wil de intelligence bijdrage op het vlak van Cybercrime groter en professioneler maken. Onder andere door jou in het team op te nemen wil men de volgende stappen zetten om dit naar een volgend niveau toe te brengen:

 • Het afbakenen van een concrete taak voor de intelligenceorganisatie van de op het gebied van cybercrime.
 • Afstemmen van deze concrete taak met de reeds aanwezige cybercrime specialisten binnen andere diensten.
 • Het cyber-bewust maken van reeds zittende medewerkers en zicht geven op de wijze waarop cybercrime in zijn of haar werkveld zichtbaar kan worden.

Doelstelling

De volgende resultaten willen we realiseren middels jouw komst:

 • Een concrete, afgebakende en met andere diensten afgestemde taak voor de dienst op het gebied van intelligence specifiek in relatie tot cybercrime.
 • Een concrete werkbeschrijving wat de meest basale werkzaamheden zijn om de hierboven genoemde taak uit te voeren.
 • Alle reeds zitten medewerkers binnen de betreffende afdelingen zijn zich bewust van wat Cybercrime is, wat de verschijningsvormen zijn en hoe het toegepast kan worden in hun dagelijkse taakveld.

Verantwoordelijkheden

 • Zelfstandig werken
 • Verder vorm geven aan de inhoudsontwikkeling
 • Deadlines bewaken
 • Afstemming binnen reeds bestaande kaders en processen
 • Up to date houden kennis ontwikkeling cybercrime

Vakmatige taken

 • Jij maakt collega’s cyberbewust
 • Kennisoverdracht over cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit
 • Analyseren en duiden data omtrent fenomenen zoals DDoS
 • Je biedt fora en coacht collega vak-specialisten.

Contacten

Diverse contacten binnen dienst maar ook met andere onderdelen waarmee de verbinding gezocht moet worden.

Werkervaring

Idealiter ben jij een creatieve expert met goede ideeën op het gebied van cyber en in staat jouw kennis over te dragen.

Jij hebt ervaring:

 • Met data analyse, online (social media) marketing, cyber (security)
 • met het adviseren in de rollen security / cyber specialist
 • met informatiebeveiliging,
 • in een soortgelijke rol

Competenties

 • Analytisch vermogen: onderscheidt kunnen maken van hoofd- en bijzaken oftewel het in staat zijn om de essentie uit gegevens te halen.
 • Creativiteit: Bekijkt vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken. Komt tot originele, oorspronkelijke en vernieuwende ideeën of oplossingen voor problemen die met de functie verband houden.
 • Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.
 • Maatschappelijke oriëntatie: Is alert op en verdiept zich in de relevante (maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke) ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie.
 • Netwerkvaardigheden: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.
 • Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.
 • Stressbestendigheid: Blijft effectief presteren onder hoge werk- en tijdsdruk, bij tegenspel en druk door anderen en in onzekere omstandigheden.

Eisen

In de afgelopen 2 jaar werkervaring opgedaan in een soortgelijke rol.

Wensen

 • Recente werkervaring met Data analyse, online (social media) marketing, cyber (security)
 • Recente werkervaring in een adviserende rol als security / cyber specialist met in de afgelopen 2 jaar werkervaring in een soortgelijke rol als cyber expert.
 • Afgeronde en erkende opleiding op HBO / WO niveau met een sterk ICT component
 • Bij voorkeur is jouw opleiding in een voor deze rol relevante richting of aangevuld met aanvullende opleidingen of certificeringen op bijvoorbeeld security management of informatiebeveiliging.

Bijzonderheden

Een rol waarbij je een tastbare maatschappelijke bijdrage levert en aan de voorfront van intelligence technieken voor de bestrijding van cybercrime mag werken.

Voor aanvang van deze deze rol dient een screening door de Veiligheidsdienst te worden doorlopen. Hiermee rekening houdend wordt een start beoogd in de loop van november 2020.

4x9 is in deze rol mogelijk.

Herken jij je in bovenstaande rol neem direct contact met ons op en wij nemen binnen 24 uur contact met jou op.

Toepassen
Drop files here browse files ...

Verwante resultaten

top
Are you sure you want to delete this file?
/