BPM Specialist

Published
augustus 15, 2020
Location
Utrecht, Netherlands
Level
Senior

Description

Voor een toonaangevende publieke organisatie vitaal voor Nederland zet jij jouw kennis en ervaring als BPM specialist actief binnen het BI domein in voor de BV Nederland.

Jij neemt in deze rol actief deel aan de landelijke community binnen de keten en blijft goed op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op jouw vakgebied.

Jij speelt een onmisbare rol om te komen tot een modern BI-platform welke qua schaal uniek is in zijn soort in de strijd om Nederland steeds veiliger te maken.

Opdrachtomschrijving

De specialist  draagt bij aan een efficiënte en effectieve organisatie, door (eerder verkende) problematiek op te lossen en/of producten & diensten te leveren. Dit door middel van het kiezen van specialistische methoden en technieken, en het kiezen uit bekende benaderingswijzen waarbij slechts oplossingsrichtingen bekend zijn. Het tussentijds moeten bijstellen van keuzes kan aan de orde zijn.

De kern van de opdracht is:

 • Het ophalen van de eisen en wensen bij onze diensten, districten en partners en deze vertalen naar een samenhangend geheel van eenduidige, stapelbare en professionele intelligenceproducten;
 • Het ontwerpen, ontwikkelen en tot in detail beschrijven van een solide en onderhoudbare  basis-productlijn, van intelligence processen en -producten waarmee de dienst haar afnemers optimaal van dienst kan zijn.

Doelstelling

Het verstevigen van de betrouwbaarheid van de producten en diensten en snellere time-to-time market om daarmee een hogere klanttevredenheid en productkwaliteit bereiken;

Een snellere, efficiëntere en eenduidiger intake en sturing in de operatie door inzichtverbetering binnen diensten en districten in de meerwaarde en toepassing van de intelligenceproducten die de dienst levert, en het beschikbaar maken van eenduidige, stapelbare en professionele producten.

Verantwoordelijkheden

 • Het opstellen projectplan a.d.h.v. de opdrachtformulering gevolgd door plan van aanpak;
 • Introduceren en realiseren van een BPM levenscyclus, die loopt van het identificeren van processen via ontdekken en analyseren naar optimaliseren, simuleren, implementeren en observeren en weer terug naar ontdekken t.b.v. een doorlopende proces optimalisatie;
 • Ontwikkelen van een solide en onderhoudbare basis-productlijn, met eenduidige stapelbare en professionele intelligence processen en –producten. Zodat de dienst haar afnemers optimaal van dienst kan zijn;
 • Ophalen, opstellen, uitwerken, vormgeven, afstemmen, beheren en overdragen van productbeschrijvingen, werkprocedures en procesbeschrijvingen passend binnen proces afspraken en stylesheets van de organisatie.
 • Opstellen en actueel houden van een basis proces- en productbeschrijving, inclusief producten catalogus, met aandacht voor netwerkend integraal samenwerken;
 • Het doorgeven en borgen van de kennis (training) over het onderwerp Business Process Management (BPM) en procesmodellering binnen de dienst;
 • Zorgdragen voor borging, beheer en kennisoverdracht op dit onderwerp.

Vakmatige taken

 • Eisen en wensen / requirements ophalen bij onze diensten, districten en partners en vertalen naar een samenhangend geheel van intelligenceprocessen en -producten;
 • Inventariseren en analyseren van de requirements m.b.t. het klantproces;
 • Vastleggen van de analyse resultaten in de vorm van bouwbare user stories;
 • User stories omvatten o.a. procesmodellen, proces- en interfacedocumentatie;
 • Standaardiseren en optimaliseren van producten (o.a. documentatie, ontwerpbeslissingen, procesmodellen & patronen);
 • Beschrijven processen en opstellen procesarchitectuur en procesportfolio;
 • Analyseren bottelnecks en loops en requirements opstellen;
 • Optimaliseren van het procesmodel en processen;
 • (Uit) Leren en evalueren van de processen tegen de prestatie-indicatoren.

Leidinggevende aspecten

Binnen deze opdracht zijn coördinerende activiteiten en operationele sturing van toepassing. De specialist organiseert, ondersteunt en begeleidt de implementatie (operationele sturing en regie) van vastgestelde (nieuwe) kaders, werkwijzen, procedures, instrumenten, methoden en technieken en beleid, alsmede vastgestelde verbeteringen in de uitvoeringspraktijk.

Hij/zij analyseert, monitort en evalueert daartoe de voortgang en het effect van implementatie aan de hand van vastgestelde kwalitatieve- en duurzaamheidsindicatoren, analyseert de oorzaak van afwijkingen en adviseert over bijsturing. De specialist maakt uitvoeringsafspraken, stuurt op het maken van randvoorwaardelijke afspraken en stuurt op het nakomen hiervan gericht op het realiseren van vastgestelde resultaten en implementatieregie.

Contacten

De specialist initieert, bouwt, onderhoudt en regisseert netwerken van (ook externe) specialisten op implementatie, met mogelijk tegenstrijdige belangen. Er wordt netwerkend samengewerkt met stakeholders binnen en buiten de organisatie.

Eisen

 • Een opleiding richting Business Informatics of vergelijkbaar, op minimaal HBO niveau.
 • Minimaal 5 jaar werkervaring binnen het Intelligence domein.

Wensen

 • Aantoonbare kennis van en werkervaring met Business Process Management en Business Process Modelling.
 • Werkervaring met het ophalen, opstellen, uitwerken, vormgeven, afstemmen, beheren en overdragen van productbeschrijvingen, werkprocedures en procesbeschrijvingen.
 • Werkervaring met het opstellen van projectplannen en plan van aanpak, a.d.h.v  opdrachtformuleringen.
 • Werkervaring met het introduceren cq realiseren van een BPM levenscyclus.
 • Bij voorkeur ervaring met het borgen van kennis, doormiddel van het geven van training.
 • Werkervaring met de Agile manier van werken.

Competenties

 • Maatschappelijke oriëntatie: Is alert op en verdiept zich in de relevante (maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke) ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie.
 • Mondelinge presentatie: Presenteert feiten, meningen en ideeën op een heldere wijze. Maakt hierbij gebruik van relevante communicatiemiddelen.
 • Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen.
 • Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.
 • Resultaatgerichtheid: Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten.
 • Interculturele sensitiviteit: Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten.
 • Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.
 • Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.
 • Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel.

Bijzonderheden

Een rol waarbij je een tastbare maatschappelijke bijdrage levert en met gedreven collega specialisten mag werken.

Voor aanvang van deze deze rol dient een screening door de Veiligheidsdienst te worden doorlopen. Hiermee rekening houdend wordt een start beoogd begin november 2020.

4x9 is in deze rol mogelijk.

Herken jij je in bovenstaande rol neem contact met ons op en wij nemen binnen 24 uur contact met jou op.

Toepassen
Drop files here browse files ...

Related Jobs

TAB Opsporing / Interceptie   Odijk, Netherlands
juni 24, 2021
december 31, 2020
Netwerk Specialist R&S en Cisco DNA   Driebergen, Netherlands
december 31, 2020
Lead Netwerk Engineer   Driebergen, Netherlands
december 31, 2020
december 28, 2020
top
Are you sure you want to delete this file?
/