Android Tester

Published
juni 24, 2021
Location
Odijk, Netherlands
Level
Senior

Description

Voor één van onze gewaardeerde relaties in de veiligheidsketen zijn wij op zoek naar een ervaren testprofessional gespecialiseerd in het testen van Android applicaties.

De Informatievoorziening (IV) van de Politie is aan sterke verandering onderhevig. Het huidige applicatielandschap wordt gesaneerd en nieuwe ICT systemen en de daaronder liggende processen worden vervangen, aangepast of verbeterd.

Het cluster OPP maakt onderdeel uit van het Programma Vernieuwend Registreren (PVR) en houdt zich bezig met de vernieuwing van de informatievoorziening voor operationele politie processen (OPP). Voor het software voortbrengingsproces wordt gewerkt met Agile scrum en Kanban. In een zeer dynamische omgeving wordt van de collega’s een flexibele opstelling, leergierige houding en doorzettersmentaliteit gevraagd.

Doelstelling

Het vernieuwen van de informatievoorziening voor de operationele politie processen, waarmee een robuuste informatievoorziening en uitfasering van de huidige ‘oude’ informatiesystemen wordt bereikt. Het gaat hierbij om een geïntegreerd en beveiligd
informatiesysteem, dat op een uniforme, gebruiksvriendelijke en moderne wijze te bedienen is door een grote gebruikersgroep van uiteindelijk zo’n 40.000 gebruikers.

Verantwoordelijkheden

De webapplicatie draait zowel in een browser als ook in een Android omgeving. De enabler die dit mogelijk maakt is het mobiele-fundament. Als tester van het mobiele fundament draag jij zorg voor:

 • het vroegtijdig inzicht krijgen in de risico's die veranderingen met zich meebrengen
 • dat feature teams hun functionaliteit (automatisch) kunnen testen op het mobiele fundament
 • het monitoren van de non-functionals van het mobiele fundament
 • het helpen van feature teams met het inrichten van hun testmobiel
 • het aandragen van verbeter stories bij de product owner

Vakmatige taken

De Android tester van het Platform team heeft kennis en kunde van:

 • Het testen van Android apps
 • Het ontwikkelproces waarvan zowel handmatig als geautomatiseerd testen een groot onderdeel vormt.
 • Het opzetten en onderhouden van het testframework is een voorwaarde voor het goed kunnen uitvoeren van het testtraject.
 • Het monitoren en manipuleren van dataverkeer
 • Een goed functionerend buildproces

Contacten

Intensieve samenwerking met andere scrumteams (meest feature teams), Systemteam, Architectuurteam, UX - team en Projectmanagement OP

We zoeken een Android Tester die minimaal 5 jaar relevante ervaring heeft als gecertificeerd tester. Waarbij aantoonbare ervaring is opgedaan met:

 • (geautomatiseerd) Testen van Android apps (Appium, Android studio, Emulator)
 • TMap of ISTQB
 • Development proces met gebruik van JIRA, Bitbucket, Git
 • Programmeertalen: Java, TypeScript, JavaScript
 • Opzetten en onderhouden van een testframework
 • Berichten verkeer monitoren / manipuleren (WireShark, MITM, Mockserver)
 • Buildpipeline tooling zoals Jenkins, Maven, Gradle, Yarn
 • Citrix MDM, Citrix CEM, Play store
 • MacOS als je werk-laptop

Competenties

 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid; Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk.
 • Luisteren; Verzamelt belangrijke informatie uit mondelinge mededelingen. Geeft aandacht en ruimte aan gesprekspartners. Vraagt door en gaat in op reacties.
 • Overtuigingskracht; Stemt de wijze van overtuigen af op de reactie van de ander(en), hanteert argumenten die de ander(en) aanspreken en maakt anderen enthousiast met aansprekende beelden en ideeën.
 • Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.
 • Initiatief; Begint uit zichzelf, wacht niet af, draagt uit eigen beweging ideeën en voorstellen aan en neemt het voortouw bij acties of projecten.
 • Leervermogen; Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie.
 • Flexibel gedrag; Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden.
 • Probleemanalyse; Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
 • Resultaatgericht; Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten.

Eisen

 • Minimaal afgeronde en erkende HBO-opleiding
 • Minimaal 3 jaar ervaring met (geautomatiseerd) Testen van Android apps (Appium, Android studio, Emulator).
 • Minimaal 3 jaar werkervaring met TMap of ISTQB.
 • Minimaal 3 jaar ervaring met het Development proces met gebruik van JIRA, Bitbucket, Git.
 • Een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift

Wensen

 • Aantoonbare opgedane kennis van- en ervaring met programmeertalen: Java, TypeScript, JavaScript.
 • Aantoonbare opgedane kennis van- en ervaring met het opzetten en onderhouden van een test framework.
 • Aantoonbare opgedane kennis van- en ervaring met het monitoren / manipuleren van berichten verkeer (WireShark, MITM, Mockserver).
 • Werkervaring met build pipeline tooling zoals Jenkins, Maven, Gradle, Yarn.
 • Werkervaring met Citrix MDM, Citrix CEM, Play store.
 • Werkervaring met MacOS als je werk-laptop.
Toepassen
Drop files here browse files ...

Related Jobs

Test Engineer DevOps   Odijk, Netherlands
april 2, 2020
Java Devops Engineer   Zwolle, Netherlands
augustus 13, 2019
UI/UX Developer   Utrecht, Netherlands
februari 13, 2019
top
Are you sure you want to delete this file?
/